Poděkování za akci Noc vědců 2023

K 31. 12. 2023 končí jako národní koordinátor VŠB a TU Ostrava a tedy i osobně Jitřenka Navrátilová, organizátoři akce Noc vědců děkují Janu Kondziolkovi za její provedení v oblasti Beskydské oblasti tmavé oblohy.

Novým koordinátorem od 1. 1. 2024 se stává Vysoká škola chemicko technologická v Praze (VŠCHT) a Univerzita Palackého v Olomouci (UP), zastoupena Danou Kardovou z VŠCHT. Za ČAS, která je stále koordinátorem astronomických pracovišť, tedy v programu uvedených “Hvězdáren a planetárií”, je pověřen Vladislav Slezák.

Termín pro rok 2024: pátek 27. září a tématem akce bude PROMĚNA.

Z podkladů Pavla Suchana připravil Ivo Míček.

Comments are closed.