Expedícia Perzeidy Hoštiná 2023

/rychlý přehled výsledků pozorování/

Pavol Habuda


Pozorovacia expedı́cia sa konala v dň och 10. až 18. 8. 2023 v obci Hoštiná blı́zko Púchova. Primárne sme sa zamerali na zácvik nových pozorovateľov meteorov. Maximum Perzeı́d nám poskytlo vhodné podmienky.
Nasledujúca tabuľka je sú hrnom pozorovanı́ zaslaných do IMO:

MenoTeffPerSpo
Blaha Dan2.305427
Cervenak Michal4.3212119
Habuda Pavol 12.8017975
Hrobarik Patrik 6.8414888
Istvanink Jan 3.55 4510
Istvanikova Martina 1.02176
Janovec Simon 7.928978
Kapus Vratko 7.7313760
Kresan Marian 12.6324673
Martis Adam 0.509555
Martis Peter 3.59749
Martinakova Nika 5.13 6434
Micek Ivo 3.9110635
Pastorek Jaroslav 13.06401 117
Recicar Ado 10.43180 133
Recicar Majo 10.83151 76
Rosicka Katerina 9.60 16747
Stanka Simova 6.2011351
Stefina Juraj 4.9683 27
Matus Tichy 1.32 12 10
Volek Radim 0.689 3
129.3224911033
________________________________________________
Tabulka č. 1

Výsledky
Dohromady bolo odpozorovaných viac jako 150 hodín. Po odstránení pozorovaní ktoré boli jednoznačne chybné sme do IMO zaslali 129.32 hodín. Zhruba polovica bola nižšej kvality.
Pozorovatelia typicky hlásili nižšiu MHV ako zodpovedala počtu meteorov. Výpočet opravy ΔLm pomohol narovnať data u 2 pozorovateľov, u 6 nenastala zmena v rámci pozorovacej chyby a u 3 pozorovateľov nastalo zhoršenie. Preto bolo upustené od aplikácie.
ZHR Perzeíd je v porovnaní s datami z IMO vyššia. Pre výpočet boli použité všetky data zaslané do IMO. Hlavným dôvodom je, že málo skúsení pozorovatelia zahŕňali medzi sporadické meteory značné množstvo Perzeíd. Ak ZHR sporadických presiahlo 30, tak ich pozorovania do IMO neboli zaslané. Ďalšie slabé roje boli pozorované len skúsenejšími pozorovateľmi. Aktivita κ Cygníd bola prakticky nulová. Antihelionový zdroj mal ZHR okolo 3.

ZHR grafy

Comments are closed.