Vinohrad v impaktním kráteru? Kde jinde než ve Francii…

Ivo Míček

Mám rád víno i zemi vínu zaslíbenou – Francii. Proto se nemohu nepodělit s potvrzením této možnosti, zvláště když seznam impaktních kráterů na naší matičce Zemi tak bude doplněn o další potvrzenou položku.

V Evropě se jedná zatím o 41 kráterů (z celkových 190) – ve Francii už byl dříve identifikován kráter Rochechouart ve francouzské Akvitánii, jehož stáří je asi 206 mil. let a má průměr 23 km.

Asi 25 km severně od města Béziers v jižní Francii leží v katastru Cabrerolles jedna z vinic v kruhové prohlubni o průměru přibližně 220 m a hloubce asi 30 m. Již dříve byla nápadná svojí symetrií, v 50. letech se vyslovovali pro meteorický původ Gezé a Cailleux, Janssen v r. 1951 našel podobnost s krátery na Měsíci, a proto i majitelé dali svému vínu marketingově lépe znějící označení “Domaine du Météore”, ale geologové v 60. letech minulého století hypotézu o meteorickém kráteru nakonec odmítli (1964 Beals) – chyběl jim kráterový val a výraznější anomálie magnetického pole.

„Trou du Météore“: Kráter ve vinařství „Domaine du Météore“ byl skutečně způsoben dopadem meteoritu. 
Foto: Frank Brenker, Goethe University Frankfurt

Nedávno se týmu prof. Franka Brenkera z Goethovy univerzity ve Frankfurtu n. M. podařilo ze vzorků hornin z vinice (které tady s manželkou posbíral, když tu byli na dovolené) určit v laboratořích univerzity, že se jedná o známky impaktu – slída obsahovala rázové žíly vzniklé broušením a lámáním horniny, nalezeny byly i impaktní brekcie, dále kuličky oxidu železa o průměru až 1 mm (sbírány byly pomocí magnetu), minerály obalené niklovým železem a šokové mikrodiamanty.

Sferule oxidu železa nalezená v kráteru „Domaine du Météore“ má jádro složené z minerálů typických pro prostředí impaktního kráteru a obsahuje také velké množství mikrodiamantů. 
Foto: Frank Brenker, Goethe University Frankfurt

Další krok představoval výzkum magnetického pole kráteru, které zde bylo zjištěno slabší než v okolí – což opět může napovídat existenci impaktu, kdy dojde k roztavení horniny. Uvnitř kráteru bylo nalezeno výrazné magnetické minimum asi 100 nT, což je typická vlastnost pro malý impaktní kráter.

Místo závěru: Vypadá to na pěknou dovolenou, jsem rád, že se po předchozím odmítnutí nakonec podařil původ kráteru prokázat. Vedle možnosti ochutnat místní kuchyni a vína, dokonce z impaktního kráteru, mohu jen doporučit návštěvu úžasných měst a jejich památek (ach Narbonne…) podél pobřeží, nemluvě o koupání v moři.

Comments are closed.