Jak zachytit obraz meteoru (v r. 1783)

Když se nad oblastí Winthorpe, poblíž Newarku nad Trentem, v hrabství Nottinghamshire, v Anglii dne 18. srpna 1783 přehnal velký povětroň, zasloužil se o zachycení jeho věrné podoby britský učitel Henry Robinson. V popisku pod obrazem je dále uvedeno: “…Nejprve (meteor) vypadal jako ohnivá koule, ale během několika sekund se rozbil na mnoho menších…”Tehdejší významný lékař dr. Woodward a další tuto událost dále popisovali jako letícího draka (“Draco volans”).

Na obraze o rozměrech 188×251 mm je dále zachycen udivený pozorovatel stojící v popředí vpravo na pozemku vedle zříceniny kostela a příklad anglické venkovské krajiny s domky mezi stromy vlevo, a dalšími na na březích řeky. Kolem rámu obrazu jsou popisky světových stran.

Obraz je vytvořen technikou mezzotinty a leptu, publikován byl 14. října 1783, tak, jak učiteli nařizoval zákon (sic!). Tuto desku pan učitel jako věrný služebník věnoval ctihodnému panu Rogeru Pocklingtonovi Esqr. a dnes je uložena v British Museum.

0

Žádné komentáře

No comments yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *