Zanikla kometa 168P/Hergenrother?

Kometa 168P/Hergenrother byla objevena v roce 1998. Ve svém prvním pozorovaném návratu i v tom druhém, který nastal v roce 2005, byla velmi slabá, v maximu jasnosti dosáhla asi 16-17 mag, tudíž nebyla pozorovatelná vizuálně. V roce 2012 měl nastat zatím nejpříznivější návrat v historii pozorování komety, odhadovalo se, že objekt zjasní někam ke 12 mag. Kometa ale všechny překvapila, prodělala hned několik outburstů a zjasnila až k 8 mag. Tím se stala vcelku pohodlným cílem i pro obyčejné triedry. V tu dobu ale pozorovatelé ještě netušili, co nastane o 7 let později.

Proč vlastně byla kometa 168P/Hergenrother v roce 2012 tak jasná? Těleso bylo v průběhu podzimu zmíněného roku podrobněji zkoumáno a zjistilo se, že se rozpadlo na několik úlomků. To vysvětlovalo inkriminované outbursty. V té době byla většina pozorovatelů nadšená ze situace, že se na obloze objevila další kometa, která je viditelná v malých dalekohledech. Málokdo ale pomyslel na to, že právě mohl být svědkem zániku této komety.

Letos měla kometa proletět perihelem už 5. srpna a doposud ještě stále nebyla nalezena. O čem to tedy svědčí? Scénáře jsou podle všeho jen dva. První je, že se fragmenty komety, které jsme mohli spatřit v roce 2012, vzdálily od sebe natolik, že jejich celková jasnost nečiní už ani 20 mag. Ten druhý je snad ještě pravděpodobnější. Kometa se mohla při své cestě od Slunce dále drolit, což by znamenalo, že se na její původní dráze nachází už pouze meziplanetární prach. V takovém případě by se dalo hovořit o zániku komety jako takové a už by ji samozřejmě nikdo nikdy nespatřil. Kometa měla při letošním příznivém návratu původně zjasnit až na 12 mag, a to až na přelomu září a října. Při takové situaci by ale už v této době měla nějakých 13-14 mag. Ve světě komet nelze nikdy nic vyloučit, je ale velmi pravděpodobné, že se o osudu komety 168P/Hergenrother už nedozvíme.

Jistý je naopak zánik komety C/2019 J2 (Palomar). Tato kometa musela být velmi malá, protože zanikla, i přestože měla perihel zhruba 1,73 AU od Slunce. V přímém přenosu mohli zánik komety pozorovat ale jen ti, kteří mají k dispozici CCD kamery. Vizuálně kometa kvůli své maximální jasnosti okolo 16 mag nikdy pozorovatelná nebyla.

Zdroj: aerith.net