Strahováček (1956)

U Strahova na Petříně je hvězdárna,
 v létě peklo, v zimě hotová ledárna.
 Kadavý je jako správce,
 provádí tam demonstrace, to je vám legrace !