Komety a návod na jejich pozorování

Komety patří k nejzajímavějším objektům noční oblohy. Z objektů, které můžeme spatřit na noční obloze nad naší atmosférou, jsou nejvíce proměnlivé. V průběhu týdnů až měsíců u nich můžeme pozorovat nejen změnu jasnosti, ale také velikosti komy, u jasnějších exemplářů i změnu délky a orientace ohonu. Nejjasnější komety způsobovaly úžas i děs v celé historii lidstva. Cílem této publikace je přinést čtenáři základní přehled znalostí o kometách a možnostech jejich pozorování amatérskými prostředky.

Vyprodáno!