Hymna Ebicyklu (1985 Grygar – náp. Ej uchněm)

 

Ebicykl, Ebicykl

astronomů je to pikl.

Jen kdo má sílu, dospěje k cíli,

druhý den zase dál pílí.

Od hvězdárny ke hvězdárně,

v dešti, větru aji v parně,

na favoritech i ukrajinách

sviští kola po dolinách.

Ebicykl, Ebicykl astronomů je to pikl.

 

(angl. preklad)

Ebicycle, Ebicycle,

astronomical is pikl.

Only the strongest

remain in saddle

next day go further on pedal.

Observation, observation,

rain, wind, weather, ventilation.

On favorites or ukraines

Swiss bicycles through the valleys.

Ebicycle, Ebicycle, astronomical is pikl.

 

(angl. preklad – fonet.)

Ibajsykl, Ibajsykl,

astronomikl iz pikl.

Ounly the strongyst

rymejn in sedl

nekst dey gou fértrz on pedl.

Observejšn, observejšn,

rejn, wind, wetzr, wentylejšn.

On favoritys or ukrajinys

svis bajsikls srů dz velis.

Ibajsykl, Ibajsykl, astronomikl iz pikl.

 

(ruský preklad – fonet.)

Jebysíkl, Jebysíkl

– astronomičeskij píkl.

Toľko geroji dvižutsja k celi

vperjod děň za dňom uspeli !

Ej, solnce, ej, zvjózdy,

vetěr s dažďom idut gvózdy,

vsje favoryty i ukrajyny

bystro svisťjat skvóz doliny.

Jebysíkl, Jebysíkl – astronomičeskij píkl.

 

(nem. preklad)

Ebizykl, Ebizykl

astronomisches ist Pükl.

Nur starke Leute

Bleiben in Sädl

Tagen nach Tagen um Pädl.

Von Sternwarte nach Sternwarte

Fahren mit die Wetterkarte.

Die Favoriten und Ukrainen,

sie hören nur scharfe Stimmen !

-Ebizykl, Ebizykl astronomisches ist Pükl.