Hymna Ebicyklu

(1985 Grygar – náp. Ej uchněm)

 Ebicykl, Ebicykl 
 astronomů je to pikl. 
 Jen kdo má sílu, dospěje k cíli, 
 druhý den zase dál pílí.
 
 Od hvězdárny ke hvězdárně, 
 v dešti, větru aji v parně, 
 na favoritech i ukrajinách 
 sviští kola po dolinách.
 
 Ebicykl, Ebicykl astronomů je to pikl.
   
 (anglický překlad) 

 Ebicycle, Ebicycle, 
 astronomical is pikl. 
 Only the strongest 
 remain in saddle 
 next day go further on pedal.

  Observation, observation, 
 rain, wind, weather, ventilation. 
 On favorites or ukraines 
 Swiss bicycles through the valleys.
 
 Ebicycle, Ebicycle, astronomical is pikl.
   
 (angl. preklad - foneticky) 

 Ibajsykl, Ibajsykl, 
 astronomikl iz pikl. 
 Ounly the strongyst 
 rymejn in sedl 
 nekst dey gou fértrz on pedl.
 
 Observejšn, observejšn, 
 rejn, wind, wetzr, wentylejšn. 
 On favoritys or ukrajinys 
 svis bajsikls srů dz velis.
 
 Ibajsykl, Ibajsykl, astronomikl iz pikl. 
  
 (ruský překlad - foneticky) 

 Jebysíkl, Jebysíkl 
 - astronomičeskij píkl. 
 Toľko geroji dvižutsja k celi 
 vperjod děň za dňom uspeli!

  Ej, solnce, ej, zvjózdy, 
 vetěr s dažďom idut gvózdy, 
 vsje favoryty i ukrajyny 
 bystro svisťjat skvóz doliny.

 Jebysíkl, Jebysíkl - astronomičeskij píkl. 
 
(německý  překlad) 

 Ebizykl, Ebizykl 
 astronomisches ist Pükl. 
 Nur starke Leute 
 Bleiben in Sädl 
 Tagen nach Tagen um Pädl.
 
 Von Sternwarte nach Sternwarte 
 Fahren mit die Wetterkarte. 
 Die Favoriten und Ukrainen, 
 sie hören nur scharfe Stimmen!
 
 Ebizykl, Ebizykl astronomisches ist Pükl. 

Comments are closed.