Analýzy komet roku 2007

V roce 2007 zářilo na naší obloze mnoho komet, tři z nich jsem vybral a zpracoval vývoj jejich jasností. První je dlouhoperiodická C/2007 E2 (Lovejoy) a další dvě jsou krátkoperiodické komety 2P/Encke a 96P/Machholz, které patří mezi rekordmany ve vzdálenosti perihelu od Slunce a v délce oběžné doby mezi krátkoperiodickými kometami. Obě jsou velice staré komety které už téměř vyčerpaly zdroj své aktivity a výrazně zjasňují až v těsné blízkosti Slunce, toto platí především pro kometu Machholz, která se na většině dráhy jeví jako asteroid.

Kometa C/2007 E2 (Lovejoy) je dlouhoperiodická kometa, která ale zcela jistě už mnohokrát u Slunce byla, její dráha před průletem indikuje periodu okolo 37 tisíc let a ta se tímto průletem snížila na skoro 27 tisíc let. Pozorovatelům se jevila barva komy značně zelená což bylo způsobeno vysokou produkcí Kyanu a C2. Kometa byla objevena těsně před průchodem perihelu a tak pozorování pokrývají především její slábnutí. Celé období sledování se kometa chovala vzorově podle středních fotometrických parametrů. Ty se vyznačovaly absolutní jasností H0 = 9.31 mag což ukazuje že se jednalo o poměrně malou či málo aktivní kometu a mocnina n = 3.01 která poukazuje na pomalé slábnutí typické pro starší komety (n určuje rychlost slábnutí/zjasňování u asteroidů má hodnotu 2 pro komety je obvyklá hodnota 4). Výpočet byl proveden z 214 pozorování uvedených v ICQ.

Taktéž 96P/Machholz byla při tomto průletu sledována jen po průchodu perihelem a je tedy pokryto jen období slábnutí, v něm můžme rozlišit dvě fáze slábnutí. Těsně po průchodu až do T+45 dní slábla kometa rychleji s n = 4.13, okolo r = 1.25 AU se však slábnutí znatelně zpomalilo na n = 2.16. Ze 108 pozorování v ICQ.

Kometa 2P/Encke byla z těchto tří komet pokrytá nejméně, po průchodu přísluním jsou jen 3 ojedinělá pozorování. Zjasňování probíhalo velice pomalu s mocninou n = 2.21, což je u starších komet vzácné, pozorování je ale málo a jsou nepřesné, jejich rozptyl je velký. Po přísluní vychází extrémně rychlé slábnutí, které je ale těžko měřitelné vzhledem k nedostatku dat. Bylo použito 32 odhadů z ICQ.

K výpočtu byl použit program Comet for windows od S. Yoshidy.