Analýzy některých komet roku 2009

V této analýze se podíváme blíže na návrat dvou
periodických komet 116P/Wild, 22P/Kopff
a zajímavé vzdálené, ale vysoce aktivní komety C/2006
OF2 (Broughton).

První analyzovanou kometou je jasná kometa léta 2009 kometa
22P/Kopff, příslušník Jupiterovy rodiny komet. Právě
díky dvěma těsným přiblížením k obří planetě v letech 1847 a 1883 došlo k rapidnímu snížení perihelové vzdálenosti, což z komety udělalo jasný
teleskopický objekt. Vývoj dráhy je pro pozorovatele příznivý, v roce 2026
totiž dojde k dalšímu snížení vzdálenosti v perihelu ze současných
1.58 až na 1.32 AU! Kromě toho nás čeká v roce 2028 těsný průlet této
komety okolo Země. Snižování vzdálenosti perihelu poté bude dále pokračovat,
můžeme se těšit na lepší návraty, než byl ten nynější.

Kometa byla velice obtížný objekt pro pozorování. Kometa
měla rozsáhlou komu a malou plošnou jasnost, proto ji i mnozí pozorovatelé při
vysoké jasnosti nemohli najít. Vysoká citlivost na jas pozadí a rozptyl
v pozorované velikosti komy způsobil také značný rozptyl odhadů jasnosti,
ten někdy překračoval i 2.5 mag. Analýza průběhu jasnosti tedy byla velice
obtížná.

I přes značný rozptyl je ale již na první pohled vidět, že
průběh aktivity komety byl značně neklidný. Před perihelem kometa zjasňovala
téměř dle „jízdního řádu“, ale po něm došlo k poklesu aktivity a kometa
pak asi dva a půl měsíce velice rychle slábla. Poté došlo k další změně ve
vývoji a kometa se vzdalováním od Slunce začala opět zjasňovat, výsledkem je
fyzikálně nereálný parametr n. Analýza byla provedena ze 145 pozorování
uveřejněných v ICQ.

Pozorovací řada

Vzdálenost od Slunce

(AU)

H0

(mag)

n

03/03/09 – 30/05/09

1.780 – 1.577 – 1.578

 5.08

 8.41

30/05/08 – 23/05/08

1.578 – 1.728

 4.00

11.68

23/05/08 – 20/10/09

1.728 – 2.118

11.25

-0.43

Druhá periodická kometa 116P/Wild také patří do Jupiterovy
rodiny komet a vývoj její dráhy je poněkud bouřlivější. Do přiblížen
k Jupiteru v roce 1987, byla kometa nepozorovatelná. Snížení
vzdálenosti v perihelu na cca 2 AU ale způsobilo zvýšenou aktivitu a
kometa mohla být hned v následujícím návratu nalezena. Série přiblížení
k Jupiteru v druhé polovině tohoto století ještě zlepší podmínky
pozorování, ale na to se může těšit až další generace.

Analýza v tomto návratu pokrývá pouze předperihelové
zjasňování. Výsledkem je mírně rychlejší zjasňování, než byla předpokládaná
hodnota (H0 = 2,5 mag a n = 11,2). Absolutní magnituda dosahuje záporných
hodnot, ale ač se jedná o skutečně velice aktivní kometu, způsobuje to pouze
rychlost aktivování jádra při přibližování komety. V tomto návratu bylo
pořízeno celkem 54 pozorování odeslaných do ICQ.

Pozorovací řada

Vzdálenost od Slunce

(AU)

H0

(mag)

n

02/11/08 – 21/06/09

2.776 – 2.184

-0.94

13.06

Zajímavou kometou byla C/2006 OF2 (Broughton), jinak řešeno
byla to „kometa, která dělala to co neměla“. Fotometrické chování této komety
bylo opravdu velice podivné. Dráha této komety odpovídá dráze typické nové
komety z Oortova oblaku. Podle všeho tato kometa vlivem rušení planet
opustí Sluneční soustavu.

Ač se jednalo o novou kometu, její chování bylo značně
podivné. Silné negravitační efekty ukazují na poměrně malé, ale vysoce aktivní
jádro. Kometa po objevu téměř neměnila aktivitu, parametr n byl po dlouhou dobu
okolo průchodu perihelem nulový, to indikovalo, že aktivita komety ve
skutečnosti spíše klesala. Asi 50 dní o průchodu perihelem došlo
k opačnému trendu, místo slábnutí začala se vzdalováním od Slunce opět
zjasňovat. Tato fáze trvala přibližně 65 dní a po ní se vrátila ke klidnému a
pozvolnému slábnutí s rychlostí blízkou průměru. Oproti typickým novým
kometám slábla pozvolněji. U této komety bylo díky dobré poloze a dlouhodobé
pozorovatelnosti pořízeno 274 pozorování odeslaných do ICQ.

Pozorovací řada

Vzdálenost od Slunce

(AU)

H0

(mag)

n

07/06/08 – 05/11/08

2.670 – 2.431 – 2.493

 9.34

 0.23

05/11/08 – 09/01/09

2.493 – 2.738

15.33

-5.84

09/01/09 – 26/05/09

2.738 – 3.612

 5.13

 3.51

K výpočtu byl použit program Comet for windows od S.
Yoshidy.