19P/Borrely

Kometa Borrely patří k těm naprosto vyjímečným kometám u kterých máme k dispozici snímek jádra přímo z kosmické sondy. Jádro má tvar jakési protáhlé brambory s jednou výraznou aktivní oblastí v prostřední části. Tato jedna aktivní oblast zdá se úspešně způsobuje, že se tato kometa řadí mezi krátkoperiodickými kometami k těm aktivnějším kometám, které si dokonce vytvářejí i viditelný ohon.

Já bohužel při pozorování této komety takové štěstí, abych viděl ohon neměl. Při prvním návratu jsem disponoval velice slabým dalekohledem a pozoroval ji povětšinou v období, kdy už její jasnost nebyla největší. Přesto bylo u komety zajímavé pozorovat asymetrickou komu ve směru předpokládaného ohonu.

Pozorovací podmínky druhého návratu nebyly zdaleka nejlepší a kometu jsem sice pohodlně viděl v mnohem větším dalekohledu, ale byla už slabší 12 mag.

 19    2001 09 28.10 S 8.8 TI 7.6L 9 35  4         ICQ XX CER01
 19    2001 11 14.04 S 10.2 TI 7.6L 9 35  5         ICQ XX CER01
 19    2001 11 15.03 S 10.4 TI 7.6L 9 35  4         ICQ XX CER01
 19    2001 11 16.03 S 10.5 TI 7.6L 9 35  4         ICQ XX CER01
 19    2001 11 28.21 S 10.9 TI 7.6L 9 35  4         ICQ XX CER01
 19    2001 12 08.97 S 10.8 TI 7.6L 9 35  3.5        ICQ XX CER01
 19    2001 12 09.98 S 10.5 TI 7.6L 9 35  3.5        ICQ XX CER01
 19    2001 12 14.02 S 11.1 TI 7.6L 9 35  2.5        ICQ XX CER01
 19    2008 9 10.09 M 12.2 HS 30 L 5 100  1.2 5      ICQ XX CER01