103P/Hartley 2

Jasná periodická kometa. Její perioda je okolo 6.4 roku a v příznivých návratech je snadno pozorovatelná amatérskými dalekohledy.

Při návratu 1997/1998 se stala cílem mého nového dalekohledu, malého newtona 7.6 cm na azimutální montáži.

Pokus o její vyhledání byl 21.2.1998 mezi 19:25 až 20:55h. Její pozorování bylo velice obtížné, ale po asi půl hodině se mi ji povedlo spatřit periferním viděním a poté ještě několikát. Průměr komy byl mezi 2-3′ a kometa byla velice difůzní. Stala se mou prvou teleskopickou kometou a druhou pozorovanou kometou celkově.