Jak pozorovat komety

Jen málo komet je natolik jasných, aby je bylo možné pozorovat jako zřetelné objekty. Většina komet jsou jen nevýrazné mlhavé obláčky.

Jak to udělat aby jste kometu našli a mohli pozorovat, případně se vyhli možnému zklamání?

Především je dobré mít na paměti, že nejdůležitější je výběr vhodného pozorovacího přístroje a především podmínek pozorování.

Velký dalekohled nemusí být nutně zárukou dobré podívané. Komety jsou především plošné objekty a většina komet nemá viditelné detaily v komě či ohon.

Limitní magnituda v závislosti na velikosti objektivu:

Pro pozorování v dobrých podmínkách (nepřesvětlené nebe, bez oblačnosti či znečištění) platí:

Pouhým okem lze pozorovat komety do jasnosti 4 – 5 mag.
~50 mm – Malým triedrem Jsou vidět komety do 7 – 8 mag.
~100 mm – Například v obřím binokuláru 25×100 lze pozorovat komety až 10 mag.
~200 mm – základní dobson se zrcadlem 20 cm umožnuje pozorovat objekty do 11 – 12 mag.
>300 mm – u větších dalekohledů začíná být problém plošná velikost komet, ale menší a kondenzované komety okolo 13 mag jsou dobré objekty např pro reflektor 35 cm.

Výběr dalekohledu pro pozorování různých komet

Je třeba mít na paměti různý vzhled mnoha komet, některé komety mají velkou difůzní komu bez jasné centrální kondenzace, jiné jsou zase malými a velice koncentrovanými objekty.

Není vzácností, že nenajdete relativně jasnou kometu ve větším dalekohledu a přitom v menších světelnějších dalekohledech při malém zvětšení vidět je. Univerzální dalekohled na pozorování komet neexistuje.

Světelné dalekohledy s velkým zorným polem – například binokuláry různých velikostí vyhovují většině jasnějších komet. Velké pole zaručuje vidítelmost celé komy. Při velkých zvětšeních ve větších přístrojích totiž koma mnoha komet zabírá příliš velkou plochu na to aby byla zřetelná, potom pozorujeme jen vnitřní části komety a ta se pak jeví slabší.

Reflektory – Větší dobsony lze použít také na široké spektrum komet. Použití menších zvětšení se hodí na více difůzní komety se středně velkou komou, velké zvětšení s použitím kvalitních širokoúhlých okulárů zase odkryje detaily v kome kondenzovaných komet a u menších komet odhalí plnou krásu.

Důležité parametry pozorování

Je třeba mít na paměti že vysoká světelnost není výhodou pokud jí nedokážeme okem využít. Výstupní pupila dalekohledu by měla být menší než průměr zornice.

průměr výstupní pupily = průměr objektivu / zvětšení

Při ideální noční adaptaci oka a nepřesvětlené obloze oko využije výstupní pupilu do 8 mm, ale většinou ty podmínky tak ideální nejsou. (triedr 10×50 je rozhodně na pozorování lepší než 7×50)

Pro naše podmínky se nedoporučuje větší průměr výstupní pupily než 4 mm (u binaru 25×100). Ideální je 2 – 4 mm. (Např. pro Dobson 25 cm je to rozsah zvětšení 63x-125x).

Pokud podmínky nejsou ideální používáme zásadně větší zvětšení. Menší zorné pole rozloží jas pozadí do větší plochy a obraz je více kontrastní. Důležitý je také kvalitní širokoúhlý okulár.

Pokud pozorujeme v dobrých podmínkách snažíme se používat zvětšení co nejmenší abychom mohli pozorovat co nejvíce z komety.

Jaké komety k pozorování vybírat

Jak už lze vyčíst z předešlého textu, vizuální jasnost komety není zárukou její dobré viditelnosti.

Čím více je kometa kondenzovaná, tím snažším je objektem! Kondenzovaná kometa má centrální oblast podobnou hvězdě a jas směrem k okraji komy rychle klesá. Centrální oblast je snadno viditelná lze na ni dobře zaostřít a tím se usnadňuje pozorování celé komety.

Čím menší je průměr komy, tím větší zvětšení lze použít, tím ztmavíme jas oblohy a můžeme kometu vidět kontrastněji. I velice difůzní kometa bez centrální kondenzace může být snadným objektem pokud má malý průměr komy. Pak může připomínat kotouček planetárních mlhovin.

I slabší komety s malou vysoce kondenzovanou komou a dobře definovaným ohonem dokážou uchvátit mnohem více a obstarat lepší podívanou než mnohé jasné, ale velice difůzní rozlehlé komety.

Další důležitou věcí je fyzikální charakter komet. Plynné komety mívají menší plošnou jasnost a nevýraznou rozlehlou komu, naproti tomu komety s vysokou produkcí prachu mají komy koncentrovanější a výraznější, mnohdy navíc s ohonem.