Fotografická soutěž Moje vánoční kometa

Motta:

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla…

(Jaromír Nohavica – Kometa)

…a přede mnou se otevřely hlubiny,
kterým se říká nebe.

(Jaroslav Seifert – Halleyova kometa)

Již proběhlé ročníky:

O soutěži

Společnost pro meziplanetární hmotu (SMPH) ve spolupráci s Českou astronomickou společností (ČAS) a Sekcí pro mládež ČAS každým rokem vyhlašuje fotografickou soutěž Moje vánoční kometa… se zaměřením na popularizaci nejznámějšího představitele meziplanetární hmoty ve Sluneční soustavě a ve snaze přinést do předvánočního ruchu trochu klidu a soustředění při zachycení symbolu vánoc ve všech podobách – odborných, uměleckých a lidských vůbec.

Kategorie snímků:

 1. Kometa – součást Sluneční soustavy

  Snímky komet získané pro astronomické účely – odborné i popularizační,
  zde nesmí být použita fotomontáž!

 2. Kometa inspirující
  Kometa jako znamení a inspirace, vánoční symbol i kýč.

 3. Moje vánoční kometa…
  aneb …co není jasné ze snímku doplňte komentářem!
  Váš smysl pro humor ve spojení se symbolem Vánoc a vše co je mimo kategorii 1 a 2.

 4. Vánoční hvězda dětskýma očima

Kategorie pro děti – od komety na obloze přes vánoční hvězdy kolem nás až po vlastní výtvor (kresbu, keramiku, výrobek z modelíny,…), výrobek je však potřeba nafotografovat.

Podmínky soutěže:

Zasláním snímků, jejichž autorem jste vy, nebo osoba, jenž Vám dala právo nakládat s jejími autorskými právy, souhlasíte se zveřejněním a s pravidly fotografické soutěže.

Od jednoho autora očekáváme maximálně 3 snímky ve formátu jpg, jejich jednotlivá velikost nesmí překročit 5 MB. Do soutěže nebudou zařazeny snímky zaslané na disketě, CD či DVD a klasické fotografie.

Každý účastník uvede své jméno, věk, adresu, kontaktní telefon či e-mail, datum, místo a případně další okolnosti pořízení snímku a jeho kategorii. Dále uvede rozsah použitých (počítačových) úprav a též parametry přístroje (např. u skenovaných předloh bez EXIF informace).

Zároveň tak dobrovolně vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách soutěže.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže snímky neodpovídající vyhlášeným kategoriím. Přijetí snímků do soutěže bude potvrzeno na e-mail odesílatele.

Všechny snímky jsou zveřejněny na stránkách Fotogalerie ČAS.

Každá kategorie je oceněna na prvních třech místech věcnými odměnami, porota si vyhrazuje právo neudělit pořadí.

Zaslané snímky zůstávají k disposici SMPH a ČAS a mohou být s uvedením patřičných autorských údajů dále zveřejněny při propagaci a popularizaci astronomie, autor může snímky používat i nadále – tím autorská práva zůstávají nedotčena.

Výsledky budou uveřejněny na internetových stránkách soutěže a na www.astro.cz, výherci jsou vyrozuměni podle uvedeného kontaktu.