E-mail pro členy SMPH

Každý člen SMPH si může nechat založit email v podobě jmeno@smph.cz . Pro založení emailu prosím kontaktujte . Je také možné si na schránku založit pouze přesměrování, které bude přeposílat zprávy na vámi vybraný email.

Nastavení pošty - Microsoft Outlook

Pro přidání již existujícího e-mailového účtu do programu Microsoft Outlook 2003 zvolte z menu v sekci Nástroje (Tools) položku E-mailové účty. Objeví se následující dialogové okno, ve kterém zvolte možnost POP3:

Na následující obrazovce provedete vlastní nastavení poštovního účtu. V sekci Informace o serveru je potřeba zadat adresy serverů příchozí a odchozí pošty.

Pokud u nás máte zřízen SMTP účet (všechny placené tarify ho automaticky mají), pak vložte do řádku "Server odchozí pošty" údaj smtp.gringo.cz. V případě potíží můžete také použít SMTP server Vašeho poskytovatele připojení k internetu: např. smtp.contactel.cz, smtp.volny.cz, smtp.iol.cz apod.

Náš SMTP přístup je univerzální a lze jej použít pro libovolného poskytovatele připojení k Internetu. Ostatní SMTP servery však vyžadují, aby bylo prostřednictvím nich realizováno připojení k Internetu - není tedy možné využívat SMTP server smtp.volny.cz, pokud se připojujete k internetu např. přes Contactel.

Adresa serveru příchozí pošty - Příchozí server pro POP3 má adresu "pop3.gringo.cz".

Jako jméno účtu zadejte CELOU e-mailovou adresu (včetně @). Pokud Vaše verze Outlooku (či Vaše proxy) neumožňuje zadání uživatelského jména obsahujícího znak @, pak znak @ nahraďte znakem *. Tedy uvedete jako uživatelské jméno např. jan*novak.cz. Dále vložte své heslo.

POZOR: pokud máte aktivován SMTP účet u nás, je nutné ještě zatrhnout volbu Server odchozí pošty požaduje ověření (My server requires authentication) na obrazovce, která se zpřístupní po kliknutí na Další nastavení z předchozí obrazovky a na stejné obrazovce ještě zaškrtnout volbu "Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty"..

Pro aktivaci zabezpečeného výběru pošty přes SSL klikněte na záložku "Upřesnit". V dialogu zaškrtněte u serveru POP3 volbu "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL)". Automaticky se tak změní číslo portu pro výběr příchozí pošty (POP3) na 995. Pokud se tak nestane, nastavte prosím tuto hodnotu ručně.

Blahopřejeme. Po stisknutí OK a následně Další je účet připraven pro provoz v programu Outlook. Nastavení v jiných poštovních programech se provádí velmi podobným způsobem. V případě jakýchkoli problémů s nastavováním nás stačí kontaktovat a rádi pomůžeme.