Dílo operní č. 2: FIALOVÁ ZÁŘE NAD ČACKEM

FIALOVÁ ZÁŘE NAD ČACKEM
(čacká opera o 4 obrazech s předehrou a finálem)

Osoby:

Mu-Li-Sak ……. velký vojevůdce čackého lidu
Revoluční duch ……………………….. (nehmotný)
Fr-Ťan ………………………………. I. nohsled
Tu-Pan ………………………………. II. nohsled

Čo-Ch-Tan …………………………… I. podnohsled
Šu-Fan ……………………………… II. podnohsled
Kou-Šu ……………………………… dělnická dívka
Šu-Pak … skvrna na čistém štítě čackého lidu

lid hlavního města čacké říše Mu-Li-Stanu

Děj opery se odehrává všeobecně na severovýchodě, za tzv. velkou čackou zdí

První provedení 19/20.11.1966 na expedici Babelex
Obnovená premiéra – 31.3.1990 Veselí nad Moravou

——————————————————————————–

Předehra
(velké kytarové sólo)

1. obraz
Velká kulturní revoluce v Čacku
Uprostřed scény vzadu dračí sluj v níž sedíj v níž sedí Mu-li osového květu. Na sluji se opaluje revoluční duch. Vlevo dveře s nápisem “VSTUP ZAKÁZÁN” Nečacké velvyslanectví.

Duch: V úvodu hry uslyšíte, jak lid Mu-Li-Stanu zpívá pokrokovou píseň “Severovýchod fialoví”

Všichni: (náp. V. Neckář -Ze soboty na neděli)
Znám zem tam si fouká
strýc Fr-Ťan a Tu
a není tam mouka
jen rýže pár tun
Když Mu-Li zabrouká
že projev chce mít
ti dva se zas koukaj na lid

Ref.: Zatím má koltů pár
a v prstech cítí mravenčení
a hrůzu pouští jen tak
Však nepodceňujte tyhle příběhy, vážení
by vám jednou nešlo o kejhák

A tohle jsou další šarlatáni
v šalbě a falši dva kumpáni
Ten Šu-Fan byl chuli
a Čo-Ch-Tan byl vrah
Teď každý kuli má strach

Ref.:

A kde byly sady, tam rozkvete poušť
a kdo strádá hlady, tak ať strádá houšť
Severovýchod už fialoví
a hlásí tím příchod konin

Ref.:

Duch: Ten Mu-Li, chudák, náš kormidelníček, žije v prosté doškové sluji (kouká se dolů)- je tam ještě vůbec ? Je tam ! A pochopitelně nemůže šplechtnout jen tak něco do větru. Všechno je slyšet.Všechno si lidi píšou. Jsou to přece jeho čačtí lidé. A proto je třeba, aby měl Mu-Li svého revolučního ducha, to jest MNE ! – jenž na něho občas sestupuje a tím ho oživuje, aby řekl něco zásadního k věci.Uvidíte, že jeho připomínky jsou trefné a že trefují přímo do fialového. Kromě toho je třeba poznamenati, že naše čirá studánka poznání – velký Mu (ostatní mu musí říkat Mu-Li, ale já si to mohu dovolit, my jsme dobří kamarádi) – tak tento Mu je zároveň neúnavný chodící slovník naučný naší revoluce. Dovolil bych si teď na něj sestoupit (slézá do sluje).

Mu-Li (probere se z dřímoty, pokyne gestem a výrazně hlásí): AZIMUT ADOPTOVAT

Fr+Tu (koukají napjatě na Mu, po chvíli jakoby pochopili, otočí se k obecenstvu a zařvou):
Vše co Mu-Li říká je dobré!
Vše co Mu-Li neříká je špatné !
(a toto se opakuje po každém hesle)

Fr: Nesmíme adoptovat cizí kulturu. Náš azimut je přesně určen. Máme vlastní kulturu.

Tu: Někteří říkají: Existuje dvojí kultura – fialová a nefialová. Ale Mu-Li říká: Existuje jen jediná – FIALOVÁ! (podtržené texty říkájí Fr+Tu)

Fr: Nebo: Neexistuje dvojí kultura – existuje jen jedna – fialová!

Tu: Z toho však plyne: Nečíst nefialový tisk ! Je to fialový hnus !!

Fr: Nesmíme mít dvojí druh inkoustu, musíme mít jediný – fialový!

Tu: Fialová kultura – předstupeň k ultrafialové kultuře!

Fr: Existují tři zdroje a tři součásti čacké kultury. Nefialové drmolení o dvojí kultuře Mu-Liho ideologie nepřijme a nemůže přijmout.

Všichni: (náp. Mrholí, mrholí)
Drmolí, drmolí, ten projev lékem je mi,
drmolí, drmolí, tak nějak krásně je mi
Tu-Pan dělá grimasy, působí to na masy
zatím co odpůrce odvádějí do basy.

(2. sloka se opakuje a místo Tu-Pan se zpívá Fr-Ťan)

Duch: Ano, odpůrce nám odvádějí do basy. Ale my tady zůstáváme. A my se musíme neustále učit od našeho velikého slovníka. Musím na něj honem sestoupit!

Mu-Li: BAHNÍ BASTARD

Fr: Revizionisté a fašisté si bahní ve své pseudokultuře, která je bastardem pravé kultury. Ale náš čacký lid nikdy nezapadne do tohoto bahna jihozápadní kultury !

Tu: Náš velký Mu-Li říká:

Fialová kultura – jediná nedegenerovaná a schopná vedoucí úlohy !

Tu: Nechť si jihozápadňané básní o své kultuře, my víme, že je to pseudokultura.

Fr: Naše kultura bude vést i kdyby na rýži nebylo !

Tu: Mu-li – největší spisovatel a skladatel !

Fr: Nefialové kultuře musíme pomoci k jejímu zániku !

Tu: Náš rozhlas – pomocník v šíření naší fialové kultury !

Kou-Šu (náp. Milostné zvířátko ) – obskakuje Šu -Fana v roli rozhlasové trouby
Rozhlasovou troubu uděláme z vás
Tahle funkce není vůbec žádnej špás
Šikmookej Mu-Li rázně pokyne
Připravte mu řeč ať národ nezhyne
Rozhlasovou troubu uděláme z vás
máte na to přece tuze správnej hlas

Duch: Ano, náš rozhlas, ale i naše televize – všichni nám pomáhají. ale kdo nám nejvíc pomáhá ? Nejvíc nám pomáhá náš strýc Mu-Li ve své slu-ji. Já bych zas na něj sestoupil.

Mu-Li: CIVÍ CIKORKA

Fr: Ať si představitelé jihozápadní kultury civí jak civí, nenaleznou u nás po individualismu ani stopy. Jejich kultura je méně hodnotná než obal na cikorku.

Tu: Vždyť u nás cikorku ani nemáme. Protože cikorka je buržoazní přežitek !

Cikorku i individualismus považujeme za produkt jihozápadu !

Fr: Nepoužívejte nefialovou cikorku !

Tu: Používejte jen fialovou cikorku !

Fr: Little beat – typický projev jihozápadní zvrácené kultury! (k Šu-Fanovi)- Přiveďte ho !
(Šu-Fan a Čo přivádějí v poutech Šu-Paka a vláčí za ním kytaru, kterou mu po rozvázání surově nasadí)

Fr: Občas se i u nás stává, že se k nám dostanou výhonky prohnilé jihozápadní kultury. Tyto pak u nás zapouštějí hluboké kořeny.

Tu: Tyto kořeny je nutno nalézti, v jejich kořenáči vyhledat, vykořenit, všechny kořínky odstranit i s kořínky ! Prosím o ukázku pseudokultury !

Šu-Pak (náp. K.Gott – Ze zdi na mne tupě zírá)
Ze zdi na mne tupě zírá
pán jenž má pod nosem kníra
oči šikmý jako plocha
pod níž do propasti vidíš hocha
V baru klouzat silou závratnou
zastavil se až za šatnou
taková mládež nemůže být normální

A tak pán vylez z obrazu a v úhlu odrazu
Dopadl na hocha
škrtil ho jemně, byla to zjevně
macocha, o je je je je je

Ze zdi na mne ….

Tu: Provedeme si rozbor této písně. Tak například: Ze zdi na mne tupě zírá pán, jenž má pod nosem kníra. Tento text je naprosto nesmyslný a debilní. Do fialové kultury nepatří páni, ale strýci, pod nosem nemůže mít kníra, ale knír, což je i tak projev individualismu, protože Mu-li kníra ani knír nemá !

Fr: Nebo kupříkladu : Klouzat v baru silou závratnou – no prosím, vždyť to je úplně nesmyslné. V Čacku přece nejsou bary ani milibary, tak jaképak copak.Ty jsou přece jen v nefialovém prohnilém světě. Nebo – taková mládež nemůže být normální – naopak ! Můžeme říci hrdě : To je mládež nová – fialová !!

Tu: Nebo: Škrtil ho jemně, byla to zjevně macocha. Autor zde zlovolně překrucuje čackou gramatiku, když Škrtil – tak Macoch ! Zásadně je nutno bojovat proti básním, které nemají fialový smysl. V této ukázce vystupuje místo Mu-Li-ho hoch v baru s profilem abych tak řekl nevybarveným. Zásadně je nutno proti takovým básním bojovat, protože jsou to ty nejhorší zlotřilosti, které se k nám infiltrují z jihozápadu.

Šu-Fan + Čo ( dosud nadšeně hltali výklad Fr+Tu a nyní přibíhají): Prosím, my jsme si to tady opravili, my už máme jasno:

Ze zdi na mne chytře zírá
strýc, jenž má pod nosem ústa
oči šikmý jako pomeranč
Co jsi, chlapče, co jsi zanč ?
Do baru jsi samozřejmě
asi dosud určitě nepách
Pách’s po závodních jídelnách’s
Taková mládež je naše – fialová!

Tu strýc vystoupil z obrazu
v úhlu dopadu odrazil na hocha
školil ho zjevně, byla to jemně
Macoch, a, a, a, Macoch fialový !

Fr+Tu: No dobře, odveďte ho !

Duch: Tak vidíte, tak vidíte jak to dopadne s takovými – takovými …. Ale co my ? My tady zůstáváme. My se musíme něco dovědět. A kdo by nám to mohl jiný říci, než náš strýc Mu-Li ? Sestoupím na něho!

Mu-Li: DOPÉCI DIFERENCIÁL

Fr: Musíme se rozhodně diferencovat od nedopečené individualistické kultury. Tuto kulturu musíme dopéci masám, aby ji dobře a správně strávily.

Tu: Neboť Mu-Li říká:

Jediná kultura – masová kultura !

Tu: Masa má velkého strýce.

Fr: Jediná masa – jediný strýc!

Tu: Kdo tvoří sám, již stojí opodál.

Fr: Kolektivně pomalujeme velkou čackou zeď !

Tu: Masox – ušlechtilý výtažek z mas !

Fr: Mladí masáci – nejlepší kulturisti !

Všichni : (náp. Zachovej nám Hospodine )
Ideje jsou nade všecko
zvlášť když se nic nedaří
tak se dá odloudit děcko
císaři i pekaři.

Ref.: Není nad to, když je vůdce,
který myslí za masy
jde jen o to najít tupce
eso mezi mamlasy.

Když nám velký Mu-Li řekne
že se máme utopit
ačkoliv mu mozek měkne
k moři vedem všechen lid

Ref.:

Duch (upadá do sluje)

Fr: Tu-Pane, revoluční duch se nám nějak kácí, musíme ho pozvednout ( pozvedají ho ). Ale co aby zas neupadl ?

Tu: Už to mám! Na velvyslanectví !!

Všichni: Pod vedením Fr+Tu se vrhají demonstrovat před nečacké velvyslanectví, mají standarty, hrozí do oken, křičí hesla. Pak se seřadí a konají přehlídku před slují Mu-Liho, který jim milostivě kyne. Duch sedí na sluji a mne si ruce.

——————————————————————————–

2. obraz
Kult velkého Mu-Li-Saka

Duch: Mu-Li je velmi spokojen se svými žáky. Nyní si podrobněji všimněme velké a mimořádné úlohy, kterou má Mu-Li ve své ze-mi. Půjde tedy o jeho zdravý kult. A k tomu musí Mu sám – kdo jiný by to dovedl lépe – něco výstižného říci.

Mu-Li: EXCERPOVAT EPOLETY

Fr: Skromný Mu-Li nemá epolety, přesto je největším generalisinmanem všech genralisinmanů.

Tu: Z jeho nepatrného díla hodně vyexcerpuješ. Tak poznáváme, jak je Mu-li veliký.

Fr: Mu-li o sobě správně tvrdí:

Mu-li je veliký, my jsme malí !

Šu – Fan:Každej člověk musí být jednou malej.

Čo: Většina je malá furt.

Šu-Fan: Ale sem tam někdo vyroste.

Čo: Tím nás však přeroste. Jako Mu-Li. Takže ho máme až nad hlavu.

Šu+Čo:Mu-Li není žádnej trpajzlík !
(Ukazují obraz přeškrtnutého trpaslíka s připojeným měřítkem. Ten se pak někde zavěsí vedle portrétů Mu-liho, které vysí porůznu v sálech jako projev dovršené revoluce v kultuře.)

Šu: A každej z nás je čackej permoník !

Čo: Mu-Li jistě vidí daleko přes masy.

Šu: Na Mu-Liho jen tak nedosáhneš ! Mu-Li je prvotřídní basketbalista !

Všichni: (náp. ???)
Stůj, při mně stůj, ať tvou moc cítím
tvou přísnou tvář před sebou vidím
chvím se jak list zčeřený vánkem
bdím nebo spím hlubokým spánkem

Veď nás, vždyť víš jak je nám blaze
když vidíme tě na obraze
s ním celý svět jakoby zpíval:
Ave Mu-Li-Sak!

Ref: Už jsem jen tvá jen tvá, ve volbách jsi náš
hlas ti odevzdám, srdce mé už máš
Lepší s tebou se zdám, když jsem stále táž
jen dnes víc, jen víc zářím tvou láskou

Duch: Myslím, že za takový chorál by se nemusel stydět ani Šubrt. Ale co Mu-Li ? Mu-Li nejenom přijímá hold mas, ale Mu-Li ty masy stále vede. On jim nikdy neodepře pomocnou ruku a co hlavní – pomocné slovo !

Mu-Li: FERINA FLÓR

Fr: Geniální Mu-Li je ferina, že si vybral jako své dvě levé ruce Fr-Ťana a Tu-Pana.

Tu: Celý národ by byl ve flóru, kdyby Mu-Li o své dvě ruce přišel.

Tu-Pan a Fr-Ťan – levé ruce Mu-Li-Saka !

Šu: Každý člověk má dvě ruce.

Čo: Jo, to má. Pravou a levou.

Šu: A to je právě nedokonalé.

Čo: No jo, a ví to všichni ?

Šu: Asi ne. Ale mám geniální nápad.

Čo: Nápad ?

Šu: Jo. Rozvineme to do pěti bodů. Mu-Li je anatomická rarita o to větší je jeho genialita.

Čo: Fr-Ťan a Tu-Pan jsou siamská dvojčata spojená idejemi velkého Mu-Li-Saka.

Šu: Fr-Ťan a Tu-Pan jsou levější než my.

Čo: Jako v horském jezírku shlíží se obloha, tak se ve Fr-Ťanovi a Tu-Panovi zrcadlí ideje velkého Mu-Liho.

Šu: Vám poděkování a lásku vám, Fr-Ťane a Tu-Pane ! (objímají se i je)

Fr+Tu ( otráveně) : No dobře, běžte !

Všichni: (náp. ???)

Mu-Li-Sak, Mu-Li-Sak – příklad pro mládež všech dob
– genius revoluce
– ustřihl si vlastní cop
– má levý obě ruce

– veliký vojevůdce
– mírový praporečník
– sirot a vdov je svůdce
– má ze všech nejradš’ slečny

– duchem osvícen věští
– myšlenky z něho srší
– poručí větru dešti
– bez jader nezaprší

Duch: Abychom ještě hlouběji pochopili kult strýce Mu, potřebujeme, aby nám on dal zase nějakou tu direktivu.

Mu-Li: GRANIT GUANO

Tu: Začněme veršem revolučního klasika: Bude-li každý z nás z granitu, je celý národ z kádrů !

Fr: V granitu je obsažen pokrokový křemen, který dává průchod ultrafialové barvě. Tím urychluje proces fialovizace národa.

Tu: Na granitový ostrov si kapitalističtí dravci netroufají, zatímco guanový bezostyšně vykořisťují.

Fr: My čačtí lidé – buďme z granitu. Neboť Mu-Li proklamuje :

Fyzická odolnost národa – záruka úspěchu revoluce !

Šu: My čačtí holiči jsme na tom fyzicky dobře.

Čo: My čačtí ševci na tom nejsme o nic líp!

Šu: Takže máme dvě fyzicky zdatné profese. A co zbytek národa ?

Čo: Ha, mám nápad !

Šu: Nápad ? Geniální ?

Čo: Samozřejmě že geniální. Rozvedeme to do pěti bodů : Mu-Li nejen proklamuje, ale i fyzicky odolává.

Šu: Mu-Li neochvějně odolává fyzice.

Čo: Odolávat fyzice – toť největší úspěch revoluce !

Šu: Takových úspěchů jen houšť !

Čo: Mu-Li říká, že v Jan-cť jsou žraloci, ale že jsou jen papíroví.

Duch: Mu-Li se totiž právě rozhodl znovu předvésti lidu svou fyzickou odolnost. Tentokrát si k tomu vybral žraloky zamořenou řeku. (Mu-Li je opatrně vynesen ze sluje, načež Š+Č ho položí na židli a počnou mu hýbati rukama, jako když plave. Mu-Li se celý chvěje, ale plave. Na příslušném místě mu Duch šplouchá vodou u ucha a pak ho i pocáká.)

Fr+Tu: (náp.Árie Měsíce)

Plavu si ani nevím jak a plaváním si tříbím zrak
mám jen hlavu plnou ideálů
Mám rád vodu smrdutou a dělám dobu pohnutou
pohleďte na tu hru mejch tučnejch svalů

Mám Jan-cť rád a proto si na její chlad tu zvykám
požírám kapry a lososy a tykám štikám

Řekni štiko modrošedá proč Jan-cť mi pokoj nedá
a proč mne láká a proč mne láká
Proč šťasten jsem když do ucha mi chladná voda šplouchá
a cáká a cáka …..

Š+Č (odvádějí Mu-Liho do sluje, ždímají ho, masírují atd., usadí do sluje a utáhnou mu matice v kloubech)

Všichni: (náp. Tam za vodu v rákosí)
Tam za vodu v rákosí, mám ukrytej prám
Tam za vodou v rákosí je Mu-Li -Sak sám

Jak tuze mu záleží vzrušit celý svět
ten čas co mu naměří je rekordem hned

Ref: Když plavou i králi, jen tak se zmítají
však Mu-Li utají, že v kraji nebyl

Jak tuze mu záleží vzrušit celý svět
ten čas co mu naměří měl hned

Duch: Po této velkolepé ukázce vítězství strýce Mu nad žraloky v řece Jan-cť je už on zase připraven a fyzicky posílen rozdávat moudrosti, které – abych tak řekl – jsou nenahraditelné.

Mu-Li: HROUŽITI HNÍSTI

Fr: Mu-Li se hrouží do svých idejí, jeho myšlénky hnětené jím v kadlubu světových dějin jsou největším pokladem lidstva.

Tu: Pokrytecké jihozápadní upíry hněte závist, že neoblažuje je takový zdroj nepřekonatelných revolučních idejí. nikdo nevidí tak ostře, jako Mu.li fialovou budoucnost Čacka. Všichni víme, že

Mu-li – jediná jistá záruka revoluce !

Šu: Je málo takových záruk, jako je ta Mu-Liho. Pamatujte si pět bodů:

Čo: Na Mu-Liho je prodloužená záruka 15 let !

Šu: Co jsou ledničky Calex proti Mu-Limu ?

Čo: Na Mu-Liho se dají vsadit pěkné peníze!

Šu: Jako je jisté, že na severovýchodě vychází z červánků ráno Slunce, tak je jisté, že Mu-li je ztělesněním revoluce.

Čo: Bez Mu-Liho nedá revoluce ani ránu !

(Šu bouchne Čo do zad )

Duch: To má ránu. Ale Mu-Li ne. Ten stále přemýšlí. A jeho myšlenky – to jsou perly, které nám občas předhazuje.

Mu-Li: CHLÍPNÍK CHROUST

Tu: Jihozápadní chlípníci a jejich pomahači si ve své zhůvěřilosti myslí, že Mu-li není nesmrtelný. Ale lžou, jako obvykle. Sami hynou jako chrousti v předletí, zatímco Mu-li je přežívá.

Fr: Nejmodernější fialová lékařská věda vyzbrojená idejemi Mu-liho mu splácí svůj dluh tím, že ho udržuje při životě. Pak se nedivme, že

Mu-Li musí být nesmrtelný !

Tu: Nebo jinak, jak říká Mu-Li sám o sobě : Pak se nedivme, že já musím být nesmrtelný !

Šu: Strýc Mu-Li si trouf na všechno, i na nesmrtelnost.

Čo: My jsme sice smrtelní, ale za nás myslí Mu-li. Ale co kdybychom Mu-Liho neměli ?

Šu: Kdybychom neměli Mu-Liho, museli bychom si ho vymyslet !

Čo: Mu-Li náš první a největší přežitek

Šu: Mu-Li nemá na vybranou být či nebýt.

Čo: Mu-Li nesmí tam, kam musí všichni.

Šu: Po Mu-Lim se nedá nic zdědit.

Duch – podruhé upadá

F+T si toho povšimnou, jdou ho pozvednout, ale pak zavelí : Na vevyslanectví, hesla, křičte hesla, Za mnou apod. – jako po 1. obrazu

——————————————————————————–

3. obraz
Velké milostné intermezzo

Duch: V tomto obraze půjde o rozpoutané vášně. Ale ty musí být poutány slovy našeho velkého strýce Mu. Povězte nám, strýče, něco ze svých bohatých životních zkušeností.

Mu-Li: IMITOVAT INDII

Fr: Jako nesmíme imitovat feudální kastovní systém Indie, nesmíme ani imitovat rozdělení společnosti na dělníky, rolníky a inteligenci.

Tu: je jenom jedna společnost pro všechny jednotlivce. Kdo tvrdí opak je dogmatik.

Fr: Naše vysoce proorganizovaná společnost dospěla již tak daleko, že Mu-li mohl směle prohlásit:

Neexistují zájmy jednotlivce, existuje jen zájem společnosti !

Šu: Jsi jednotlivec ?

Čo: Určitě!

Šu: A máš jednotlivé zájmy ?

Čo: Nemám, mám zájem o společnost.

Šu: A má každý společník společné zájmy ?

Čo: Asi ne. Ale mám originální nápad !

Šu: Je geniální ?

Čo: Samozřejmě !

Šu: Jako že to rozvineme do, e, čtyřech bodů ?

Čo: Ne. Do pěti !

Šu: Není nic zajímavějšího než společnost !

Čo:Nic není méně zajímavého než jednotlivec !

Šu: Mu-Li má jediný zájem – uskutečnit revoluci na celém světě.

Čo: Hlavní zájem Československé astronomické společnosti je uskutečnit revoluci v celém vesmíru !

Šu: O to se zajímáme i my.

Duch: Když nám byly takto vytčeny úkoly, jde jen o to, jak je plnit. A v tom nás posiluje moudrý hlas strýce Mu, který bez váhání praví:

Mu-Li: JEMNOVLNNÝ JIHOČECH

Fr: Vývoj revoluce musíme chápat v historických souvislostech. Vycházejme z odkazu našich zahraničních předků jihočeských husitů. Proti zaprodaným lokajům raného středního feudalismu oděným v jemnovlnné hábity nekompromisně bojovali.

Tu: Nemohli již tehdy vystát rozmařilý a neasketický život panstva. Mu-li se plně ztotožňuje s dřevním heslem svého středně velkého předchůdce Jana Žižky z Brandýsa:

Kdo není asketa je sketa !

Šu: Jsi sketa ?

Čo: Ne, asketa !

Šu: A, sketa ?

Čo: Mu-Li není sketa!

Šu: Kdo chce nášup je sketa !

Čo: Fialoví lidé nejsou tak ubozí, aby neovládli svoje chtíče.

Šu: Jediná skutečná láska je láska k idejím Mu-Liho.

Čo: Kdo má rád holky je blbec !

Duch: K ilustraci posledního citátu uvidíte nyní scénu, jež Vám ukáže, kam až to vede, když někdo nezvládl rozpracování idejí strýce Mu. (Dívka Kou-šou je atakována kytaristou Šu-Pakem, který jí klečí u nohou a zpívá Cestu rájem.)

Šu-Pak: (náp. K.Gott Ukážu ti cestu rájem)

Pojď naším fialovým rájem
pojď a přestaneš se smát
Až budeš muset platit nájem
za právo chtít se vysmrkat.

Ref. Teď věz, že je líp vždy lhát než být
jak zrádce jat, v zemi shnít !

Pojď napojím tě extra čajem
ten nápoj lásky budem pít
Ač zdá se ti že voní málem
nech si od Mu-li vysvětlit, že

Ref: …věz , že je líp ….
(oba odchází po stepi do dálky držíce se za ruku )

Duch: Drama se zauzluje. Co se tu stalo, jak tomu máme rozumět ? Kdo nám to jiný může správně vyložit než velký Mu !

Mu-Li: KATOLÍK KAOLIN

Fr: Avšak i ve vlastních sýpkách nalézáme plevy. Musíme oddělovat plevy od zrna. Fukar revoluce je vymete a oddělí od pravého revolučního zrna !

Tu: Všechny katolíky a s nimi spřažené chruščovovské revizionisty a americké imperialisty pošleme rýžovat kaolin do pouště Gobi.

Fr: A tak se naplní co Mu-li přikázal:

Poušť Gobi – fialová lázeň nepřátelům !

Šu: I nepřátelé musí do lázní!

Čo: A my jim přidělíme poukaz !

Šu: Ale jak je přesvědčíme o výhodách lázní ?

Čo: Jednoduše – v pěti bodech: Na poušti teče teplá voda !

Šu: Poušť Gobi – Karlovy Vary Čacka !

Čo: Poušť Gobi – největší plovárna na světě !

Šu: Poušť Gobi – zavodňována potem nepřátel velkého Mu-Li-Saka !

Čo: Poušť Gobi – 365. vážné varování nepřátelům !

Šu- Pak (zpívá dívce Kou-Šu)(V. Neckář náp.: ???)

Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě
v komuně se mne na to budou ptát
proč přeřazen jsme nebyl ku výrobě
když jenom jedné chtěl jsem na ni hrát

Sbor: S tou kytarou se rozluč i s tvým domem
poušť Gobi je teď zvláště útulná
a s dívkou Kou-Šu rozžehnej se honem
jestli je aspoň ona rozumná.

Duch: Tak vidíte – dívka Kou-Šu se snad ještě napraví, ale zhýralec Šu-Pak sebekriticky uznal svou chybu a dobrovolně odchází na celiny do pouště Gobi. A co my ? My se můžeme jedině ještě lépe učit od našeho vždy připraveného kormidelníka strýce Mu-liho.

Mu-Li: LEDVÍ LUČIŠTNÍKA

Tu: Osamělý fialový lučištník má odkryté ledví. Jeho zranitelnost odstraní další lučištník, který mu ledví kryje. Je nutný však další lučištník, který by kryl ledví druhému.

Fr: Dialekticky užívaje jím vynalezené metody úplné indukce Mu-Li dospěl k neotřesitelnému závěru: Pro velká n je lučištník nezranitelný !

Tu: Odtud bez důkazu plyne Mu-liho teorém :

Jedinec nic – kolektiv všechno !

Šu: Nic – to vlastě není moc.

Čo: Takže ten zbytek je vlastně všechno !

Šu: Tak to všechno nějak rozdělme.

Čo: Jak ?

Šu: Jednoduše – po dvou.

Čo: Kdepak , po pěti.

Šu: Jedinec je prázdná množina.

Čo: Sjednocení všech prázdných množin je jedna fialová množina.

Šu: Mu-Liho teorémy není třeba dokazovat, neboť je denně dokazuje praxe.

Čo: Jedna vlaštovka jaro nedělá.

Šu: Čím víc vlaštovek pobijeme, tím víc žížal zbyde pro lidi a ještě ušetříme výdaje za jaro a tím zabijeme dvě mouchy jednou ranou !

Kou-šu (odhání papírové vlaštovky a zpívá)(náp. Matylda)
Prodírám se mlázím a plaším každou vlaštovku
zamáčknu mouchu a jen o tom sním
že nacpu si brzy aspoň jednu aktovku
našeho strýce senza učením.

Sbor: Vstávej Matyldo, vstávej Matyldo
Na návsi žížaly rozdělují
Pak nacpi si brzy nejmíň jednu aktovku
našeho strýce senza učením.

(Třetí úpadek revolučního ducha, útok na velvyslanectví, přehlídka atd.)

——————————————————————————–

4. obraz
Boj s nepřítelem na všechny strany

Duch: Právě jste viděli to spontánní a přímo bych řekl živelné nadšení s nímž se vypořádali čačtí občané s pracovníky nečackého velvyslanectví. ti měli sice prozíravě zavřené okenice, však jinak …
Ale co my ? Jak jsme připraveni na boj s nepřítelem ve čtvrtém obraze ? Dobře jsme vyzbrojeni. Čím my jsme vyzbrojeni ? No čím jiným než idejemi našeho velikého strýce Mu !

Mu-Li: MASAKROVAT MACARÁTY

Fr: Nepřátelé revoluce jsou jako macaráti bojící se fialového denního světla. Zalézají do děr a kálejí odtud bahno rozkladu do našich řad.

Tu: Není jiné cesty než tyto odporné plazy vyhledat, identifikovat a masakrovat v jejich vlastních doupatech. Jejich černá krev nám k vláze půdy služ !!

Fr: Nesmíme však být tak sobečtí abychom zbavili červotočivých cozopasníků jen vlastní zemi. Mu-li již dlouho naléhá:

Musíme zachránit celý svět od bahna rozkladu !

Čo: Pořádnýho bahna je na světě pořád málo.To je sem tam nějaká rašelina, tu a tam močál, ale o pořádný bahno nezakopneš !

Šu: Takže ten zbytek můžeme klidně zlikvidovat v pěti bodech : Zaútočíme na Piešťany !

Čo: Mu-Li – detektor bahenních plynů !

Šu: Než-li vrstva bahna, raději plná sluj radioaktivního popela !

Čo: Bahenní zimnice – dětská nemoc proletářské revoluce !

Šu: Boje s bahnem se nikdy nenabažíte, bažanti !

Duch: Kdepak bychom se ho nabažili. Dyť pořád bojujeme s bahnem. No jo, no nic. Podívejte se, jak bych vám to tak nějak lidově řekl ? Já myslim, že já bych vám to nikdá tak neřekl. Já si myslim, že bode lepčí, když se zeptáme našeho odbornika, kerýho tady máme ve stodiu, eh ve sloji. A to je oblibeny stréc Mo-Li !

Mu-Li: NADÁVAT NÁDRAŽÍ

Tu: Varuj se svých bývalých přátel !Včera tě vítali na nádraží, dneska ti nadávají ve zdviži a zítra, zítra zákeřně vrazí kudlu revoluci do zad !

Fr: Přítel, jemuž jsi vyjevil všechny záhyby svého nitra, všechny své slabé stránky, tě ohrožuje víc, než tvůj úhlavní nepřítel ! Kromě Mu-Liho nemáme přátele ve světě širém ! Mu-Li nás varuje :

Bývalý přítel – tvůj nejhorší nepřítel !

Šu: Není přítel jako přítel.

Čo: Nejlepší přítel – mrtvý přítel.

Šu: Mrtvý přítel nekecá.

Čo: Pro každého přítele jednu kulku.

Šu: Pět kulí jako v Sarajevu: Mladý přítel, starý vrah !

Čo: Nepřátel se nelekejme, na minulost nehleďme !

Šu: Minulost varuje – už nikdy Mnichov !

Čo: Nejlepší přátele najdeš v opozici !

Šu: Vizitkou tvé uvědomělosti je počet tvých nepřátel !

Všichni: (V.Neckář – náp. Lékořice)

Chceme se teď vypořádat s opozicí
jen nevíme, kdo k ní patří, holomci
Tak svoláme demonstraci na ulici
tam se musí sejít všichni pitomci.

Ref.: V opozici budou všichni co umějí slav anglický
s opozicí zatočíme, prosící budou fakticky,
– tiší navždycky

Zatvrzelé pošleme na expedici
ať vymrznou , pomlátí se, vrahouni
a ten zbytek opijeme slivovicí
čelem k masám, které kolem okouní.

Ref.:
2. sloka ještě jednou

Duch : Když jsme se takto vypořádali s opozicí, můžeme postupně nacházet i další nepřátele. a proto abychom správně a tak nějak fakticky odhalili nepřátele a odhalili je – já se to nebojím říci – třeba i ve vlastních řadách, k tomu potřebujeme jako balzám posilující několik výkřiků strýce Mu.

Mu-Li : OPERACE OHOLIT

Fr: Při boji se světovou reakcí domluvy nepomohou. Je nutno operativně odstranit mokvající vřed na těle lidstva.

Tu: Tito lidé by byli schopni oholit i tři fialové vlasy strýce Mu-liho. Jakékoliv zaváhání či nemístný soucit by se rovnal sebevraždě.

Fr: Moment překvapení musí převážit nad momentem setrvačnosti. Tyto “lidi” Mu-Li naposled vážně varuje :

Nepřítele nesmíme varovat, ale překvapit útokem !

Šu: A nejlepším útokem je obrana !

Čo: Správně, nikoho nebudeme varovat. Pojďme obezřetně zaútočit. Tady jsou citáty :

Šu: Útok – překvapující dárek k narozeninám nepřítele !

Čo: Nesmíme se ukvapit zaútočit náhle.

Šu: 366. vážné varování = moment překvapení.

Čo: Kdo zaváhá nežere.

Šu: Kdo nežere, zaváhal !

Všichni: (náp. Jó třešně zrály)

Nepřítel číhá, zlý nepřítel číhá
zlý nepřítel číhá bach ana něj dám.
Kdybych si nedal, kdybych si já nedal
kdybych si já nedal, střelil by mne sám!

Denně si čítám, já si denně čítám,
já si denně čítám jak vyzráti naň
Na jeho léčky, na ty jeho léčky
na ty jeho léčky mám ukrutnou zbraň.

Náš strýček Mu-Li, velký strýček Mu-li
velký strýček Mu-li ideje nám dal.
Že žádná válka, vůbecná žádná válka,
vůbec žádná válka není hlavolam.

Chytneš fašistu, revizionistu
revizionistu – je to bábovka.
Za pouhej tejden, za necelej tejden
ze necelej tejden vše je hotovka!

Dobudem New York, Paříž, Moskvu, New York
Paříž, Moskvu, New York zbytek vzdá se sám
Pak zabalíme, pak my zabalíme
pak my zabalíme fialovej krám !

Duch: Myslím, že všichni, kdož jste vyslechli tuto údernou píseň chápete, že s jejími slokami na rtech kráčeli bojovníci čacké kultury až před čackou zeď do nečackého světa, aby se jednou provždy vyrovnali s jihozápadem. To se jim samozřejmě plně daří neboť takové písně – ty samy boří brány měst. Ale co my ? My jsme s nepřáteli až do vítězného konce, ať jejich či našeho. Kdo jiný by nám k tomu mohl vlít do žil životodárnou sílu, kterou vždy oplývali čačtí bojovníci, než strýc Mu.

Mu-Li: PIKLE PRO POHROBKA

Fr: Stejně jako kuli chamtiví příbuzní pikle na pohrobka nechráněného otcovskými křídly vlasti, tak i nefialové obklíčení z jihozápadu hledá skulinu v naší čacké zdi. Ve své špinavosti se nezastavují ani před organizováním páté kolony v našich řadách. Ale skulinu v naší zdi nenajdou !

Tu : Avšak v jejich papírovém plotě je děr nepočítaně ! Přijde den – es kommt der Tag – aby tomu nečačané dobře rozměli – kdy masy tento papírový plot provalí a fialovou ideologií zaplaví celý svět. V tomto boji, jak Mu-li výstižně podotkl

Nemůžeme nic ztratit, můžeme jen vše získat !

Šu: Prý nemůžeme nic ztratit. To je dobré, ale já jsem právě ztratil pokračování.

Čo: Tak si skočíme na ztráty a nálezy. Jo, tady lidem dáme poslední pětku a ztratíme se.

Šu: Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub – mám tedy nárok na umělý chrup.

Čo: Oddělení ztrát a nálezů je infiltrace z jihozápadu.

Šu: U nás jsou zloději bez práce.

Čo: Kdo má co ztratit, je mezi námi předem ztracen.

Šu: Nemůžeme nic ztratit, protože nic nemáme.

Čo: (potichu) Pojďme se raději ztratit!

Duch: Je pochopitelné, že při budování tak rozsáhlé říše, jako je říše čacká, dochází občas z upřímné vůle k jistým přehmatům, kterým se lidově ale nesprávně říká boty. O nich teď více uslyšíte.

Všichni: ( náp.: Schody do nebe)

V takových botách nezebe, řvou však o pomstu do nebe
člověk až čumí jak Fr-ťan umí nemyslet vůbec ze sebe

Není tu místo pro tebe, jak Mu-Li vstoupí do nebe
Pustím ti žilou a s tvojí milou sotva budete andělé.

Ref.: Ty jsi takový slizský slimák
vidím že jsem tě podcenil
Příště zařídím všechno jinak
abych se ti zas já odměnil.

V takových botách nezebe, řvou však o pomstu do nebe
člověk až čumí, jak Tu-Pan umí nemyslet vůbec ze sebe

Duch: Vidíte, vidíte i v čacké zemi, dokonce i v kruzích nejvyšších nohsledů dochází k rozporům, které je třeba řešit. Tyto zákulisní čachry zde ovšem vidět nemůžete, neboť se odehrávají jak známo v zákulisí. Ale nakonec si všichni uvědomí, že nemohou tak nějak sami, ale musí všichni tak nějak dohromady – jsou přece všichni na jedné džunce !

Všichni: (O.Nový – náp. Toužím)

Dříve než před námi zatáhnou oponu dolů
chceme se navzájem ujistit naposledy,
že se sic nesníme obzvláště velikou láskou,
ale že bez sebe už nelze nám žíti dál.

Ref.: Poznám, poznám – co jste vy ostatní za skety
co jste vy zač
Snívám, snívám, celý den celou noc o vzteku svém
o vzteku doslova báchorečném

1.sloka

(Největší úpadek revolučního ducha, velvyslanectví téměř zničeno, na přehlídce se pošlapávají nápisy stržené z nečackého velvyslanectví. Po přehlídce Mu-Li vyleze ze sluje a rozdává během zpěvu všem balíčky rýže III. jakosti a přidává se ke všeobecnému křepčení .)

——————————————————————————–

Finále

Všichni: (náp. Proč bychom se netěšili)

Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, když nám Mu-li rýži dá, rýži dá,
když nám Mu-li rýži dá, rýži dá

Jenom ten je fialovej, kdo z života nic nemá, nic nemá,
jenom ten je fialovej, kdo z života nic nemá, nic nemá

Kdo je hloupý neprohloupí, když se s námi dá do party,
v kolektivním potřeštění přibijeme na standarty:

Konec radosti !!
Imperialisti !
Hlísti !
Jste fašisti !

Přídavky, které se nevešly:

Teď když máme co jsme chtěli, do Šejkspíra zvesela a z opery od Verdiho častuška se udělá:

Znám jednu dívku, ta má citáty, má citáty
Mezi nimi, mezi nimi aji kusy vaty
Kus vaty sám a trochu citátů
slepím to jen do prima salátu
a pak vydám v revolučním duchu
Oj to by bylo něco v suchu !

—————————————–
—oooOooo—
—————————————–

Pozvánka na obnovenou premiéru opery
31.3.1990 – Kulturní dům Veselí nad Moravou
při oslavách 30 let Okresní lidové hvězdárny ve Veselí n.M.

——————————————————————————–

Operní soubor Okresní lidové hvězdárny Veselí nad Moravou a jeho hosté uvádějí
klasickou operu

Fialová záře na Čackem

Hrají a zpívají:

Mu-Li-Sak , velký vojevůdce čackého lidu ….. Josef Žito Bartoška, j.h.

Revoluční duch …………………………………………………………. Jiří Grygar, j.h.

Fr-Ťan, I. nohsled ………………………………………….. Sir Zdeněk Štorek, j.h.

Tu-Pan, II. nohsled ………………………………………………………….. Ivo Míček

Čo-Ch-Tan, I. podnohsled ………………………………………….. Martin Píštěk

Šu-Fan, II. podnohsled …………………………………………….. Michal Stánec

Kou-Šu, dělnická dívka ……………………………………… Světlana Hrbáčová

Šu-Pak, skvrna na čistém štítě čackého lidu ……. Tomáš Stařecký, j.h.

lid hlavního města Mu-Li-Stanu

——————————————————————————–

Hraje operní orchestr Albert Band s primášem Janem Albertem Slovákem

Režie: Martin Píštěk

Text sleduje: Pavel Dolan, ředitel OLH Veselí nad Moravou

Děj opery se odehrává všeobecně na severovýchodě, za tzv. velkou čackou zdí

——————————————————————————–

O premiéře ( dle Z.Štorka)

Premiéra se konala 19/20.11.1966 v jídelně rekreačního střediska Slovakofarmy. Diváků nebylo mnoho, vždyť skoro všichni expedičníci ve hře hráli. Přihlížel personál chaty, zbytek expedice, Zdeněk Kvíz nahrával na svůj magnetofon. Když jsme si to pak pouštěli, nebylo v některých místech slyšet nic jiného, než jeho chechot, kterým byl pověstný. Je nutno říci, že všichni herci podali vynikající výkon. Hlavní postava – Mu-Li ( J.Šilhán), který vyhlašoval hesla, která pak ostatní herci rozváděli a kolem kterých se točil celý děj, seděl v krbu (netopilo se v něm). Když pak premiéra skončila a diváci a většina herců se rozešla a jídelna ztichla, našli jsme po Mu-lim v opuštěném krbu maličký papírek. Byla na něm napsána jeho role …

Zimní expedice Leonidy 1966, Bezovec

——————————————————————————–

Na poslední chvíli:

Velvyslanec ČLR v Československu zásadně protestuje proti provedení opery Fialová záře nad Čackem a vyzývá ke zrušení představení. Nebude-li tomuto vyhověno,chystá Čína vážně omezit dodávky toaletního papíru do Československa.

Comments are closed.