Balada meteorická

(nápěv Letěla husička)

Letěla Lyrida,

letěla zvysoka,

nemohla doletět,

//: padnout mi do oka. ://

Mihla se na nebi,

Shořela ve vzduchu.

Nebudu v médiích

//: Ejchuchu, ejchuchu! ://Věra Scheirichová (Lyridy 2023), via Pavol Rapavý
Comments are closed.