Znojil z hory

(Celostátní Meteorická Expedice 1983 – Brno a B. Bystrica, trojstaniční – stanice Čeljenec
nápěv Jožin z bažin, text J. Škvarka a I. Míček)

 1. Jedu takhe duchařit na Čeljenec Avií, 
 Hollan spěchá, riskuje, stěrače mu padají. 
 Řádí tam to strašidlo, vystupuje z hory 
 pozoruje meťasy, jmenuje se Znojil. 

 Refrén: Znojil, Znojil, meťas mu už letí, 
 Znojil, Znojil, ozývá se kletí:
 Jak to že ten bolid vůbec nikdo neviděl, 
 když on 11. magnitudu skoro měl.
   
 2. Co to svítí v binaru, koho to čert nese, 
 to si Ondřej Zindulka stop' traktora v lese. 
 Jeník nám zapisuje a roztáčí pípu, 
 kávu, čaj nám čepuje v tom svým modrým džípu. 

 Refrén: Z džípu, z džípu ozývá se mletí, 
 kávy, kávy, ve které je smetí. 
 Jak to, že se voda ještě nevaří, 
 stěžují si na něj všichni duchaři.