Ze života Colorexu (1963)

(1963 náp. Paradajdajdaj)

  
Teď povíme vám pohádku o Bezovci po pořádku. 
Zde podle staré tradice konají se expedice. 
A dříve než bys něco cek°s má tato název Colorex. 
A že jsme všichni zedření, za to je vinno vedení. 
A zvláště pak muž učený, jenž dodal filtry červený. 
Aspoň že papá Bělovský pečuje o nás otcovsky. 
Pak voláme, což není hec, ať žije pan šéf Adamec. 
Pan Mlejnek v roli kvóóčny pojede vlakem nočním. 
Eva se stala krásnou miss, tož místo cé zpívejme cis. 
Až bude třeba kronika, Mikulášek to odříká. 
A bodrý bača z JZD jak Kyas mluvit nesvede. 
Slimejš si oči tře mírně a pak nás mučí v mučírně. 
A Slávek zase přístroje nevydá jen tak bez boje. 
Plnovous Jirky Kaše, toť rarita je naše. 
A Zbyněk Melich z Líšně podlézat umi svížně. 
Má konkurenta jako bič, tím je zas dlouhán Ilkovič. 
V řeči vás k smrti upinká učený Vlado Topinka. 
A zdáli jako z háje slyšet pištění Jáje. 
Když psina je, to přiláká elektrikáře Čermáka. 
Mirkovi vede se krušně, neb furt spravuje Sršně. 
A smolné hrdlo Holoubka ke zpěvu všechny poňouká. 
Tak končí píseň nevšední, doufejme, že ne poslední. 
  
 - Zápis do pamětní knihy: 
 Bezovec je hora vysoká, hvězdy tu září nadmíru, 
 a proto nám padla do oka kvůli zkoumání vesmíru. 
 Od Plzně k Prešovu hvězdáři sjeli se na tohle místo, 
 polární viděli by záři, když bylo na nebi čisto. 
1

1 komentář

[…] “Teď povíme vám pohádku o Bezovci po pořádku…”, zní text další o rok starší meteorářské písně. Vznikla na expedici COLOREX 1963, kde se pozorovaly meteory dělostřeleckými binary přes barevné filtry. V dalším textu ožívají postupně účastníci této akce a vzpomínky na různé události, např.: “… a že jsme všichni sedření, za to je vinno vedenía zvláště pak muž učený, jenž dodal filtry červený…”.Zde se obráží otřesná skutečnost, že totiž v dalekohledech s červenými filtry byla velmi nízká mezná hvězdná velikost a tudíž málo meteorů. Pozorovatelé, kteří těmito přístroji pozorovali, vysedávali dlouhé hodiny u binarů a záviděli ostatním jejich frekvenci. Konkrétně: pozorovatelé bez filtru /3800 – 6700 Å/ měli mhv 10,3, frekvenci 9,4 met/hod a 4279 záznamů, pozorovatelé modrými filtry BG-3 /3800 – 4900 Å/ mhv 9,0, frekvenci 4,5 met/hod a 1214 záznamů a konečně pozorovatelé s červenými filtry RG -1 /5900 – 6700 Å/ mhv 6,1, frekvenci 0,09 met/hod a celkem 24 /slovy dvacetčtyři/ záznamů za celou expedici. Mezi námi – jet na čtrnáct dní na expedici kvůli 24 červeným meteorům – to bych raději pozoroval s brňáky v prosinci na Lomnickém Štítě! […]

Comments are closed.