Traktát o tom, kterak jest užitečným otevírati lidové hvězdárny

1. Jednou v Brně před nedělí
hvězdářů se sešel sněm;
hvězdárnu prý otevřeli
v městečku zastrčeném.

2. Na sjezdu jsou referáty,
samá slova - skutky nic,
tak druhý den hned po ránu
odjelo se do Ždánic.

3. Autobusem kodrcavým
obsadili silnice,
v klínu lesů, vod a strání
vyjímal se velice.

4. Na konci té cesty strašné
dvě kopule k nebi ční;
na zdi vidět spolehlivý
chronometr sluneční.

5. Zvenku malá, uvnitř velká
vítala nás v náruč svou
stavba, která ode dneška
nazývá se hvězdárnou.

6. V referátech se tam pějí
o ní jen chvalozpěvy,
stánkem vědy je v nich zvána
dle místního předsedy.

7. Vědu nějak příliš skrývá
chlouba obce Ždánice,
zato je tam přichystána
velkolepá ..."hostina".

8. První chod, a druhý, třetí,
hvězdáři se divili:
kohopak jste, milí, zlatí,
kohopak jste zabili ?

9. Byla krásná, byla milá,
byla nová - zkrátka fajn.
Hvězdárna nás okouzlila
(Kotík prostě nebyl Kajn).

Iné vhodné spevy:
Červená zahrádka, malovaný vrátka; Komu se nelení, tomu se zelení;
Koudelkovy losy velké výhry nosí; Jak si kdo ustele, tak si taky lehne;
Příšera; Usek si prsta; Život krátí cholesterol; Jedna, dvě, tři;
Na zeleném vršku; Olejáček; Urezal som sa krivákom; Ó majn papá;
Růžový brýle;