Světelné znečištění

Nebo též světelný smog je poměrně nový a stále se zhoršující fenomén moderní doby. Stojí za ním nejen rozvoj nevhodného a nešetrného veřejného osvětlení, ale především soukromé světelné zdroje, jako je osvětlení (mnohdy prázdných) parkovišť, logistických budov a billboardů a dalších reklamních ploch. V Evropě už například téměř neexistuje místo, na kterém se vyskytuje přirozená tma, za které můžeme plně vidět krásy oblohy.

Dopady světelného znečištění

Ztráta krásy oblohy je sice nepříjemná, ale z problémů, které světelné znečištění způsobuje je asi jedna z nejmenších. Zásadní je dopad na spánek obyvatel měst i obcí, záře přicházející z ulic snižuje kvalitu spánku značné části populace, která tak musí vynakládat zbytečné náklady na stínění, které je mnohdy nedostatečně efektivní. Nešetrné svícení dopadá také na kapsy daňových poplatníků a má negativní dopad na rostliny a živočichy.

Obyvatelé za těmito okny se moc kvalitně nevyspí.

Jak svítit správně?

Máte na starosti osvětlení ve své obci či firmě? Rádi byste svítili správně i u Vás doma? Nebo Vás naopak obtěžuje nevhodné osvětlení a rádi byste se bránili? Pro omezení světelného znečištění není třeba zhasnout – stačí svítit správně.

Přečtěte si příručku pro správné svícení obcí:

Osvětlovací příručka pro obce