Streslovex rock (1974)

 1. Na akci Slovensko stredné 
 září dva znaky popredné 
 psí počasí a zlý hlas mistra Kosienky, 
 dřív než sem dorazím tak as, 
 budu mít dlouhý vous a vlas,
 ještě že nám proplatějí jízdenky. 
   
 R. Je to tu Babylon v malým, 
 raděj si své věci balím 
 a je mi při tom do zpěvu. 
  
 2. Lípačka je prosta nudy, 
 všichni hledaj magnitudy, 
 které se z mapky záhadně vypařily. 
 Pravítko s tužkou přivážeš, 
 potíž je když však kreslit chceš, 
 výbuch, kterým nás meťasy obdařily. 
  
 3. Co potíží však hned jsi měl, 
 když i em gé jsi určit chtěl, 
 tu plýtvám slovy chtě abych to zazpíval, 
 však tu se vůbec nešetří, 
 když nový papír zhltne tři 
 mé meťasy spatřené v druhý interval.