Skalpované blues

Na Bezovci za pitomca ma mali,
moje vlásky na kraťúčko striháli.
 Moje vlásky, hej haj, na podlahu padali,
šatelénky aji kluci sa smáli.

 Ostrihaná moja malá hlavička,
som zvedavý, hej haj, čo mi poví mamička,
esli pozná zřízenýho synečka