Od Prešova

 ( náp. A od Prešova ?)

 Astronómi, národ bujný veľmi radi spievajú, 
 na potvoru ale veľkú žiadne piesne nemajú. 
 Tak sa spolu oni poradili, hej, od Torysy k Dunaju.
   
 Galaxie, hviezdokupy, je ich celý oceán. 
 To obrovské živé stádo poskytuje tému nám 
 by sme nových piesní vyžmýkali, hej, pre hvezdárov celý krám. 
  
 Aký zmysel môžeme dať všehomíru celému, 
 každú chvíľu objavíme zas neznámu doménu. 
 Ďalekohľad keď je namierený, hej, k Oriónu starému. 
  
 Máme k ľuďom mnoho dlhov vysvetliť im príčinu, 
 všetkých divov novoznámych, dnes už každú hodinu. 
 Nachádzajme preto pravdu stále, hej, napriek taju skrytému. 
  
 Hviezdne nebo, nebo krásne, každý raz nás očarí, 
 krajšie ako lúka kvetov, keď sa kométa zjaví. 
 Poďte medzi nás priatelia mladí, hej, aj z vás budú hvezdári!
   
 //Ešte raz trošku "histórie"//