Nejjasnější kometa letošního roku C/2019 Y4 (ATLAS)?

Nedávno objevená kometa přitahuje pozornost astronomů, protože je jasnější, než se očekávalo v posledních několika dnech. Astronomové pracující na observatoři ATLAS (Asteroid Terrestrial-Last Alert System), která sídlí na Havaji a slouží primárně k objevování nových asteroidů, objevili kometu C/2019 Y4 (ATLAS) dne 28. prosince 2019. Od poloviny března má kometa jasnost kolem 9 mag a je viditelná v dosahu alespoň středně velkých dalekohledů na temné obloze. Kometa v současné době překračuje orbitu Marsu a blíží se do vnitřní části Sluneční soustavy, z čehož se dá usuzovat, že bude i nadále zjasňovat. Podle výpočtů by měla dosáhnout až 0 mag. Kometa by měla být dostatečně jasná na to, aby byla viditelná v dalekohledech, a možná i na to, aby byla viditelná pouhým okem. Vzhledem k tomu, že se komety chovají naprosto nepředvídatelně, si však budeme muset počkat na to, jak se bude nadále vyvíjet její jas.

Kometa C/2019 Y4 (ATLAS) bude nejblíže k Zemi 23. května 2020, kdy proletí ve vzdálenosti 116 855 706 km od naší planety. V přísluní bude 31. května 2020 ve vzdálenosti 37 848 261 km od Slunce. Pokud jsou předpovědi správné, může kometa dosáhnout kolem 1. května 2020 vizuální jasnosti okolo 5 mag. To by byla dost jasná na to, aby se dala teoreticky spatřit i pouhým okem.

Vývoj jasnosti komety podle dosavadních pozorování. Zdroj: aerith.net

Dráha komety C/2019 Y4 (ATLAS). Zdroj: earthsky.org

Kometa bude prolétat velmi blízko Slunci, takže se může rozpadnout, než se stane dostatečně jasnou na to, aby byla viditelná pouhým okem. Výpočty NASA/JPL ukazují, že oběžná doba komety je 6025 let. Podle pozorování má kometa podobnou dráhu jako Velká kometa z roku 1844, což naznačuje, že může jít o její fragment. Poskytne kometa C/2019 Y4 (ATLAS) zajímavou podívanou, nebo se jen rozplyne? Uložte si tento článek do paměti, v případě nových informací napíšu další.

Mapka viditelnosti komety C/2019 Y4 (ATLAS). Zdroj: aerith.net

Zdroje: aerith.net, earthsky.org