Mapky pro vyhledání komety na obloze

22. až 25. listopad 2013

Ráno v 6:50, začátek civilního soumraku

Za pokročilého svítání bude možno kometu spatřit nízko nad obzorem (svit Měsíce nemá za těchto podmínek vliv).

28. listopad 2013

Pravé poledne 12:00, za plného denního světla

Kometa by mohla být viditelná u Slunce na denní obloze, viditelnost bude komplikovat fakt, že Slunce bude jen nízko nad obzorem. Ideální pozorovat z vyšších nadmořských poloh. Kruh na obrázku značí pole o velikosti 5°, cca zorné pole triedru 10×50. Nebezpečí poškození zraku!

29. listopad 2013

Pravé poledne 12:00, za plného denního světla

Předpovězená jasnost je sice nižší než předešlý den, průlet kolem Slunce může kometu rapidně zjasnit a tak trvá možnost viditelnosti u Slunce na denní obloze. Viditelnost bude komplikovat fakt, že Slunce bude jen nízko nad obzorem. Ideální pozorovat z vyšších nadmořských poloh. Kruh na obrázku značí pole o velikosti 5°, cca zorné pole triedru 10×50. Nebezpečí poškození zraku!

30. listopad až 7. prosinec 2013

Večer v 16:40, konec civilního soumraku

Za brzkého soumraku bude možné spatřit kometu odlétající od Slunce nízko nad obzorem (svit Měsíce nemá za těchto podmínek vliv).

30. listopad až 7. prosinec 2013

Ráno v 7:05, začátek civilního soumraku

Kometa bude vidět i na ranní obloze za pokročilého svítání (svit Měsíce nemá za těchto podmínek vliv).

8. až 19. prosinec 2013

Večer v 17:20, konec nautického soumraku

Večerní viditelnost se bude zvolna zlepšovat, ale kometa bude slábnout, do 18. prosince ruší Měsíc a užijeme si ji lépe na ranní obloze.

20. prosinec 2013 až 2. leden 2014

Večer v 18:00, konec astronomického soumraku

Na večerní obloze bude kometa vidět za plnohodnotné noci, pro maximální zážitek doporučujeme pozorovat co nejdále od měst a osvětlené oblohy. V období Vánoc bude nejblíže Zemi a lze očekávat dobře viditelný ohon. Celé období vůbec neruší Měsíc.

8. prosinec 2013 až 2. leden 2014

Ráno v 5:50, začátek astronomického soumraku

Na ranní obloze bude kometa viditelná výš nad obzorem a do 17. prosince bude možno kometu ráno spatřit za plné tmy bez rušení Měsíce. Z pohledu viditelnosti komety je první polovina prosince na ranní obloze nejpříznivější čas k jejímu pozorování! Od 17. prosince začne rušit Měsíc až do konce období, 26. je již v poslední čtvrti a rušení nebude už tak výrazné, kometa ale už podstatně zeslábne.