Keď mi prišla karta

 1. Keď mi prišla karta z Hory Kravej. 
 Povedal som mame: "Mama nalej !" 
 [:Lebo idú na mňa, šejhaj, ťažké časy, 
 Mik nám nedovolí nalievať si:].
   
 2. Pôjdem na Inovec vysoký vrch 
 budem za binarom vykrúcať krk. 
 [:Okolo binaru budem sa ovíjať 
 ako divý vinič a zavýjať:].