Jak jsme fotometrovali s CCD

Malý počet pozorovatelů měřící v ČR komety pomocí CCD kamer je hlavní nevýhoda tohoto oboru, nejaktivnější a první pozorovatel z databáze – Kamil Hornoch, přestal pozorovat v roce 2005. Druhý nejaktivnější – Jiří Srba, odeslal poslední pozorování v roce 2010. Emil Březina, čest jeho památce a měření, bohužel v roce 2012 nečekaně zemřel ve věku pouhých 37 let!

Na rozdíl od vizuálních pozorování, počtem měření nedominuje žádná jasná, natož okem viditelná kometa, ale vzdálená, každý rok pozorovatelná velice zvláštní kometa 29P/Schwassmann-Wachmann. Do konce roku 2013 bylo našimi pozorovateli provedena CCD fotometrie celkem 216 komet. Nejslabší fotometrovaná kometa měla úctyhodných 19.1 mag a byla jí slavná periodická 2P/Encke. Fotometrie především slabších komet má ohromný význam, protože umožňuje studovat chování komet ve vzdálenostech od Slunce, kde nebylo historicky prakticky sledované. Lze tedy přesně určit momenty, kdy dochází k aktivaci kometárních jader, případně odhalit přítomnost vzdáleného vzplanutí.

Počty pozorování v měsících

Na rozdíl od vizuálních pozorovatelů u CCD fotometrie chybí prudký výpadek aktivity v lednu a únoru. Je očividné, že fotometrie „doma u počítače“ netrpí problémem mrazivých nocí. Naopak je ale přítomen prudký pokles pozorování v listopadu a prosinci, kdy je tradičně nejhorší možné počasí.

Počty pozorování podle jasností

Rozložení změřených jasností komet má maximum mezi 14. – 15. mag což je ideální interval značící, že je nejvíce pozorování provedeno na přelomu, kdy už se komety dostávají (nebo se tam ještě nedostali) z vizuálního dosahu. Lze takto získat velice kvalitní a kompaktní data mnohem většího vzorku komet.

Použité přístroje a kamery

Stejně jako vizuální fotometrii i CCD fotometrie je nejčastěji prováděna na typickém dalekohledu newtonovy konstrukce, druhým nejpoužívanějším typem byl Maksutov a nezanedbatelné množství pozorování bylo provedeno přes SCT. Nejpoužívanějšími kamerami jsou od SBIG ST6 a ST7, používaná je i Apogee Ap-7 a kamera české firmy Moravské přístroje G2-1600 a kamera. K fotometrii se výhradně používá program GAIA, což je další obtíž pro začínající pozorovatele, jelikož je určený pro LINUX, jeho instalace na systém Windows je sice možná, avšak obtížná.

Závěrem

CCD fotometrie komet, tak aby měla smysl, je extrémně složitou disciplínou a je mnohem obtížnější než např. fotometrie proměnných hvězd, exoplanet, nebo jiných bodových zdrojů. Zatím se tak na tuto cestu vydalo velice omezené množství pozorovatelů. Snadná dostupnost naváděných montáží a CCD kamer v dnešní době nahrává možnému rozkvětu této disciplíny v budoucnosti, potřebný impulz zatím ovšem chybí.

Ve statistikách nejsou zahrnuta pozorování Martina Lehkého, který odesílá data do databáze ICQ sám, mimo databázi SMPH.