2P/Encke

Druhá nejslavnější periodická kometa po té Halleyově. Byl u ní poprvé prokázán efekt “raketového motoru”, tedy negravitační efekty ovlivňující dráhu komety. Toto těleso má už svá nejlepší léta za sebou, aktivitu projevuje pouze v těsnější blízkosti Slunce a poslední dobou už u ni není pozorovatelný ani ohon. Jedná se o starou, umírající kometu s velice krátkou periodou, která jen její umírání zrychluje. Původní mateřské těleso mělo ale pravděpodobně úctyhodné rozměry, protože s kometou je asociován poměrně rozsáhlý komplex meteorických rojů (mezi hlavní patří Tauridy), které se se Zemí střetávají po dobu několika měsíců.

Na tuto slavnou kometu jsme byl připraven na konci roku 2003, kdy byl jeden z průletů přiznivých pro severní polokouli. Kometu jsem pozoroval celkem 4x, její pozorování bylo velice obtížné. Řídká a velice rozsáhlá koma byla velice obtížně detekovatelná a její plná velikost byla rozeznatelná jen s pomocí periferního vidění. I přes poměrně vysokou jasnost se jednalo o velice obtížný objekt a mnozí pozorovatelé ji hledali neúspěšně.

 2    2003 10 24.94 S 10.7 TI 7.6L 9 35  3.5 1      ICQ XX CER01
 2    2003 10 28.01 S 10.4 TI 11.4L 8 23  5  2      ICQ XX CER01
 2    2003 11 02.98 S 9.5 TI 7.6L 9 18  8  2      ICQ XX CER01
 2    2003 11 05.08 S 8.7 TI 11.4L 8 23  7  2      ICQ XX CER01