Experiment vlivu podmínek a srovnávacích hvězd

Experiment vlivu podmínek a srovnávacích hvězd


na odhadování jasnosti komet


Září 2009

Sledované komety:
22P/Kopff
217P/LINEAR
C/2006 W3 (Christensen)

V nocích:
12./13. září
13./14. září
17./18. září
18./19. září
19./20. září
25./26. září

Data zaznamenaná při pozorování:
Dva odhady komet ve formátu ICQ při použití Morrisovy a Sidgwickovy metody
Musí obsahovat odhad průměru komy a DC!
Srovnávací hvězdy pouze z katalogu Tycho 2 (Johnson V magnitude), ICQ kód katalogu TK

Jasnosti srovnávacích hvězd (zdroj Tycho 2 katalog) a srovnání s jasností komety
Musí obsahovat janost na 2 desetiná místa
B – V index hvězdy

Limitní magnituda pouhým okem za použití tří standardních trojúhelníků v rámci IMO
výška středu trojúhelníku nad obzorem a určená MHV
výška komety nad obzorem

Pomůcky:
Trojúhelníky IMO: http://www.imo.net/visual/major/observation/lm
Vyhledávací mapky komet pro období: http://www.kommet.cz/page.php?id=6

Pozorování odešlete do 30.9. na emailovou adresu