Analýza komet roku 2007 část 2.

V minulé části byly vyhodnoceny některé komety z roku 2007, dvě periodické komety s malou vzdáleností perihelu 2P/Encke a 96P/Machholz a jedna dlouhoperiodická C/2007 E2 (Lovejoy). Kromě nich jsme mohli pozorovat ještě další komety. Například kometu původně objevenou jako asteroid již v roce 2006 s označením C/2006 VZ13 (LINEAR) a další dvě dlouhoperiodické komety objevené ve stejném roce kdy byly pozorovány a to C/2007 E1 (Garradd) a C/2007 F1 (LONEOS), tyto tři další komety a vývoj jejich jasnosti budou tématem tohoto článku.

Kometa C/2006 VZ13 (LINEAR) pravděpodobně poprvé prolétala okolo Slunce a je tedy „novou kometou“ pocházející z Oortova oblaku, navíc s retrográdní drahou. Vývoj její jasnosti byl velice vyrovnaný a nedocházelo k nějakým odchylkám, jednalo se o kometu těžkou na odhadování, rozptyl odhadů dosahuje až 2 magnitud. I přesto že kometa nedosáhla vysoké jasnosti a zůstala objektem pro binokuláry, nasbíralo se díky příznivé poloze 298 pozorování v ICQ ze kterých byla provedena následující analýza. Celé sledované období vyhovuje středním parametrům jasnosti uvedených v tabulce. Z posledních pozorování po průchodu přísluním se ale zdá, že slábla rychleji což je pro komety prolétající prvně okolo Slunce typické, bohužel zde chybí data k výpočtu rychlosti slábnutí.

Zajímavou kometou byla C/2007 E1 (Garradd) s periodou 524 let a aféliem ve vzdálenosti 130 AU, tedy za Kuiperovým pásem. Jedná se o kometu s retrográdní drahou typu Halley, ale s relativně nízkým sklonem. Bohužel pozorovací řada této komety je velice krátká a pokrývá pouze dobu před průchodem perihelem. Kometa byla objevena těsně před maximálním přiblížením k Zemi. Její jasnost vzrůstala velice rychle s n = 7.33 tedy typické pro staré periodické komety. Těžko říct zda následoval typický pomalý pokles janosti po průchodu perihelem, jelikož zde chybí pozorování jak kometa zmizela u Slunce. Analýza byla provedena ze 113 pozorování v ICQ a vzrůst jasnosti neprovázely nějaké větší změny.

Poslední z trojice komet měla o poznání divočejší vývoj jasnosti. Jedná se o kometu C/2007 F1 (LONEOS) a pozorování pokrývají celé období před a po průchodu perihelu. Jedná se o kometu s perihelem pobllíž planety Merkur tedy dost blízko Slunce. Kometa byla vesměs pozorována uvnitř dráhy Země. I přesto, že její dráha je téměř parabolická, nemusí se jednat o úplně novou kometu z Oortova oblaku a je možné že okolo Slunce již někdy proletěla. Průletem Sluneční soustavou se ale její dráha změní v hyperbolu a soustavu opustí. Její zjasňování probíhalo velice vzorně a poblíž střední hodnoty pro komety n = 3.83. Ve vzdálenosti 0.63 AU od Slunce, ale začala nečekaně slábnout, slábnutí trvalo jen několik dnů a pro toto období vychází fyzikálně nereálná záporná hodnota n. Poté kometa začala opět zjasňovat ale jen velice zvolna s hodnotou n = 1.68. Takto malá hodnota n napovídá že aktivita komety se spíše dál tlumila, mírné zvyšování jasnosti je logické při přibližování ke Slunci a větším osvícení prachových zrn v komě. Po průchodu perihelem se stagnující aktivita přehoupla do velice rychlého slábnutí které trvalo asi ještě 12 dnů po průchodu přísluním. Při vzdalování od Slunce ve vzdálenosti 0.5 AU se slábnutí ale rapidsně zpomalilo a odpovídalo spíše asteroidům. To vydrželo až do konce pozorovací řady. K analýze bylo použito 189 pozorování z databáze ICQ.

K výpočtu byl použit program Comet for windows od S. Yoshidy.