Termíny používané při pozorování komet

DC – Degree of condensation
Stupeň kondenzace od 0 do 9 definuje vzhled komy. Maximální hodnota 9 platí pro hvězdám podobné komety s minimem difůzních oblastí. Naopak minimální hodnota 0 definuje komu jako kotouček s absencí jakéhokoliv nárůstu jasnosti směrem ke středu.

Centrální kondenzace
Jasná oblast uvnitř komy komety poblíž jejího jádra. Čím výraznější je tím větší je aktivita jádra. Při outburstech lze často pozorovat jasn bodové zjasnění v centru které se pak pomalu šíří do celé komy v řádu dnů.

Plošná jasnost
Vlastnost kom a ohonů komet, čím výšší je plošná jasnost tím snadnější je kometu pozorovat díky kontrastu proti pozadí.

PA – Posotion Angle
Poziční úhel ohonu definuje směr ohonu od komy ve stupních, 0° je sever, 180° jih, 270° západ a 90° východ.