Jevy pozorované u komet

Outburst – Zjasnění

Čas od času se stává že komety nečekaně zvýší svou jasnost a to až o několik magnitud. Za těmito outbursty stojí několik příčin.

Jádra komet jsou z velice křehkého materiálu a tak při tepelném namáhání poblíž Slunce, nebo působením gravitace planet, dochází k jejich rozpadu na několik fragmentů. Při tom dojde samozřejmě k uvolnění množství prachu a úlomků a obnažení "čerstvého" povrchu bohatého na vodu a těkavé plyny. Tím dojde k dočasnému zvýšení aktivity komety, které může vydržet třeba i několik oběhů okolo Slunce, většinou ale dochází k rychlému slábnutí, někdy až k úplnému rozdrolení a vymizení komet.

"Starší" komety které mají za sebou stovky či tisíce obletů okolo Slunce jsou aktivní jen na malé části povrchu, většina je totiž pokryta izolační vrstvou drobného prachu uvolněného při minulých návratech. Zdroje kometární aktivity jsou tak skryty pod povrchem a komety budí zdání slabých objektů. Když ovšem dojde k přiblížení ke Slunci, dojde k prohřátí izolační vrstvy, ložiska vody a těkavých plynů pod povrchem se začnou vypařovat, může dojít k rozlomení izolační vrstvy na několika místech a k výbuchům gejzírů na kometě. Ty unesou velké množství prachu a dojde k obnově aktivity komety, těm pak aktivita obvykle vydrží po zbytek návratu.

Existují pak další, exotické příčiny outburstů, například kometa 29P/Schwassman-Wachmann je známá pravidelnými výbuchy daleko od Slunce za drahou Jupitera. Pravděpodobných příčin je několik, nejpravděpodobnější je krystalizace amorfního vodního ledu. Další zajímavou kometou je 17P/Holmes známá svými superoutbursty kdy zvýší jasnost až miliónkrát a nemá v rodině komet obdoby. Teorií jejího zjasnění je několik, zajímavá je například teorie kdy dojde k snížení objemu uvnitř komety a dojde k zborcení celé krusty a následně aktivaci celého povrchu.

Umělý outburst komety Tempel způsobený sondou, vystřelením projektilu na jádro.

Jet – Výtrysk

U aktivnějších komet nebo při outburstech lze u některých komet pozorovat uvnitř komy takzvané jety – výtrysky prachu z jádra. Jety rotují spolu s jádrem a tak lze například i malým teleskopem fotograficky změřit rotační periodu jádra podle rychlosti jejich otáčení.

Jet u komety Schwassmann-Wachmann

Antiohon – protichvost

Při vhodných geometrických podmínkách kdy komety prochází rovinou zemské dráhy lze pozorovat i takzvaný antiohon. Jedná se o velké prachové částice které letí před kometou a vytváří další ohon na protější straně klasických ohonů. Poukazuje na velkou aktivitu jádra a silnou produkci prachu.

Protichvost u komety

Tail disconnection event

Iontový ohon komet, jak už název napovídá, je tvořen ionizovaným plynem, který je elektricky nabitý a ovlivňuje ho sluneční vítr. Blízko maxima sluneční aktivity, když vítr sílí a obsahuje různé turbulence, může vzácně dojít k takzvanému Disconnection eventu – odtržení ohonu turbulencí. Událost lze sledovat v reálném čase, jak se odtržený ohon vzdaluje a na jeho místě se tvoří nový.

Disconnection Event u komety Ikeya-Zhang

Synchrony a Snydyny

Dva druhy struktur které lze objevit v chvostech komet. Jedná se o prachové struktury.

Synchrony vznikají výtryskem oblaku prachu z jádra ve stejný okamžik, různě velká zrna se tak rozptýlí do různých vzdáleností od jádra a tvoří "čáry" v ohonech komet.

Syndyny jsou shluky podobně hmotných částic vyprodukovaných z jádra v různou dobu a vytváří v ohonu jakési obloukovité struktury.

Synchrony (čárkované rovné) a Syndyny (plné oblouky) u komety McNaught