C/2002 V1 (LINEAR)


Zajímavá dlouhoperiodická kometa s periodou okolo 37000 let a perihelem blíže než 0.01 AU od Slunce. Jedná se o takzvaného “lízače” Slunce. Jádro komety pravděpodobně bylo malé a neočekávalo se jeho přežití v takové blízkosti Slunce. Byly ale teoretické předpovědi možnosti, že by kometa mohla nakonec být pozorovatelná při maximu i ve dne.

Optimistické předpovědi se nakonec nesplnily. Kometa dosáhla maxima okolo -2 mag na koronografu sondy SOHO. Při přibližování ke Slunci se ukázala tato kometa být poměrně jasným objektem pro dalekohledy, nakoenc bya viditelná i pouhým okem. Kometu jsem pozoroval v prosinci 2002 a lednu 2001. V prosinci začala být v dosahu menších dalekohledů a byla poměrně snadný objekt pro periferní vidění. V lednu už u komety probíhalo rapidní zjasňování a byla krásným objektem pro binokuláry.

V únoru už se mi kometu bohužel vidět nepovedlo, postupně tento měsíc mizela v záři Slunce a předvedla jeden menší outburst o cca 1 mag. Poslední pozorování dávaly kometě jasnost 2-3 mag, ale to byla již utopená v soumraku.

Po průchodu přísluním se kometa nakonec nerozpadla a přežila jej. Byla pak dlouho pozorovatelná z jižní oblohy.

  2002V1 2002 12 09.94 M 11.2 TI 11.4L 8 75  3         ICQ XX CER01
  2002V1 2002 12 12.06 M 10.4 TI 11.4L 8 75  4         ICQ XX CER01
  2002V1 2003 01 18.76 M 7.4 TI 5 B  10  8  3      ICQ XX CER01
  2002V1 2003 01 20.75 M 6.6 TI 5 B  10 11  4      ICQ XX CER01