C/2002 T7 (LINEAR)

Zpočátku velcie nadějná kometa na pozorování pouhým okem, bohužel předpověď byla velice nevlídná k pozorovatelům severní polokoule, nejjasnější totiž byla jako objekt jižní oblohy. Kometa nakonec nesplnila nejoptimističtější očekávání, ale i přesto dosáhla v maximu jasnosti okolo 3 mag.

Kometu se mi povedlo pozorovat dlouhou dobu při zjasňování, výhodou byla kompaktní, malá a silně kondenzovaná koma. To z ní dělalo poměrně snadný objekt. V říjnu bylo dokonce i v malém dalekohledu možno rozlišit detailní tvar komy. Ta nebyla kulovitá, měla tvar elipsy. To pravděpodobně způsobovalo rozmístění aktivních oblastí na povrchu jádra, v protilehlých směrech. Jety z jádra tedy vytvarovaly komu širší ve dvou protilehlých směrech.

Kometa zjasňovala poměrně dost rychle a začátkem roku 2004, než se vytratila z naší oblohy byla poměrně jasným objektem pro binokuláry. U komety byl pozorovatelný i krátký ohon.

  2002T7 2003 08 25.03 S 12.3 HS 11.4L 8 76  1  3      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 09 05.07 S 12.2 HS 11.4L 8 76  0.5 3      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 09 19.00 S 11.8:TI 11.4L 8 101  0.5 6      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 09 22.03 S 12.1 TI 11.4L 8 101  0.5 5      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 09 25.03 M 11.7 TI 11.4L 8 76  1  5      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 09 26.06 M 11.6 TI 11.4L 8 76  0.7 5      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 10 01.00 M 11.5 TI 11.4L 8 76  1  5      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 10 24.96 M 10.4 TI 7.6L 9 35  0.8 6      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 10 28.08 M 10.4 TI 11.4L 8 76  1.0 6      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 11 02.99 M 10.5 TI 7.6L 9 35  1.5 7      ICQ XX CER01
  2002T7 2003 11 05.10 M 10.3 TI 11.4L 8 76  1.3 7      ICQ XX CER01
  2002T7 2004 02 24.78 B 7.5 TI 11.4L 8 35  5  4  0.25 55 ICQ XX CER01