C/2002 O6 (SWAN)

Jednalo se o první kometu objevenou přístrojem SWAN na sondě SOHO. Kometa byla poměrně jasná, ale poloha komety nebyla příznivá a období pozorování bylo krátké. Kometa při pozorování byla poměrně dost nevýrazná a dost difůzní. Nebyla snadným objektem i přes vysokou jasnost.

  2002O6 2002 08 21.13 M 5.9 TI 5 B  10 10         ICQ XX CER01