Číslované periodické komety 151-200

Asi všichni z nás znají slavné komety Halley, Encke. Mnozí znají i příběh již dávno neexistující komety 3D/Biela. Většina z nás již asi slyšela o kometách 55P/Tempel-Tuttle – mateřské kometě meteorických dešťů Leonid, 21P/Giacobini-Zinner která má prozměnu na svědomí deště Drakonid a konečně 109P/Swift-Tuttle, která způsobuje nejslavnější meteorický roj Perseid. Čas od času můžeme pozorovat jasné periodické kometu při příznivých návratech. Většina z nich se nachází mezi prvními 150 číslovanými periodickými kometami.

To je naprosto logické, jasnější a snadno pozorovatelné komety byly objeveny dříve. Lze tedy očekávat, že čím vyšší číslo komet bude, tím se pravděpodobněji bude jednat o vyhaslé, téměř neaktivní, nebo jen vzdálené slabé komety, které dříve unikly pozornosti a nebyly v dosahu tehdejších přístrojů. Ve většině případů to bude pravda, ale budou jistě existovat i jiné případy, ne podobné jako již poměrně známé komety 81P/Wild a 103P/Hartley. Tyto komety se dříve také nacházely daleko od Slunce a byly slabé, teprve změna dráhy Jupiterem způsobila, že nyní můžeme tyto komety často pozorovat i malými přístroji při většině návratů a můžeme se radovat z nových jasných komet.

Naskýtá se otázka co se skrývá mezi těmi posledními kometami. Objevila se nějaká slutečně nová kometa, kterou nám přiťukl Jupiter. Nebo jakákoliv jiná zajímavá kometa, která bude toto století “psát dějiny”?. Rozhodl jsem se pro menší exkurzi do japonských databází drah a světelných křivek komet, abych se pokusil na tuto otázku odpovědět. Abych dodržel kulatá čísla, začal jsem od prvních 50 komet v rozmezí číslovaných komet 151 až 200.

151P/Helin Dráha interaguje s Jupiterem i Saturnem, čeká ji postupné snižování perihelu až na 2,37 AU od Slunce. Na konci století ale nebude jasnější 15,5 mag při příznivých návratech.
152P/Helin-Lawrence V roce 2037 došlo k mírnému snížení perihelu na 2,6 AU. Maximální jasnost okolo 15,5 mag.
153P/Ikeya-Zhang V tomto století nedojde k návratu této komety.
154P/Brewington Dráha komety je stabilní ve vzdálenosti 1,55-1,6 AU. Kometa silně zjasňuje v okolí perihelu, může být jasnější než 10 mag v příznivých návratech (2034).
155P/Shoemaker Dráha neprochází výraznými změnami, v nejpříznivějších návratech může dosáhnout 14 mag.
156P/Russell-LINEAR Dráha komety prochází rapidním snižováním vzdálenosti v přísluní, začátkem 20. století byla ještě okolo 2 AU,nyní okolo 1,6 AU a již v roce 2020 sníží na 1,3 AU. Přesto kometa nevykazuje výraznou aktivitu, v nejpříznivějších návratech může být 15 mag, ale může překvapit!
157P/Tritton Velice málo aktivní kometa, jejíž přísluní rezonuje mezi 1,3 až 1,6 AU. V tomto století bude spíše na horní hranici. Při velice příznivých návratech může být 13,5 mag, ale byl u ní již pozorován outburst, kdy jasnost vzrostla o několik magnitud oproti normálu
158P/Kowal-LINEAR Extrémně vzdálená kometa s perihelem okolo 5 AU, v tomto století nebude pravděpodobně jasnější 18 mag
159P/LONEOS Vzdálená kometa s perihelem okolo 3,6 AU, bez přiblížení k Jupiteru. Nebude jasnější 17 mag
160P/LINEAR Kometa, která se postupně přibližuje Slunci z původních 2,6 AU až k 1,7 AU na konci tohoto století. V roce 2034 by mohla dosáhnout 14 mag a v roce 2078 dokonce 13 mag. Není navíc jisté, jak se projeví zvýšený přísun Slunečního tepla na celkovou aktivitu komety, která se zdá být spíše aktivnějším tělesem.
161P/Hartley-IRAS Jasná a aktivní kometa s velice dlouhou periodou a retrográdní drahou téměř kolmou k ekliptice. V příznivějších návratech může dosáhnout jasnosti 8 mag. V oblevovém návratu byl pozorován outburst při kterém zjasnila cca 3 mag oproti normálu
162P/Siding Spring Pravděpodobně neaktivní jádro komety se sporadickým výskytem kometární aktivity. Její dráha je stálá a při největším přiblížení k Zemi nebude o mnoho jasnější 15 mag
163P/NEAT Slabá kometa s perihelem za drahou Marsu, ani při nejlepších návratech nebude jasnější 17 mag. V druhé polovině století dojde k mírnému snížení perihelu z 2 na 1,85 AU
164P/Christensen Spíše slabší kometa, pozorovaná v minimální vzdálenosti od Slunce 1,65 AU, která se bude dále zvětšovat. Můžeme tedy očekávat spíše horší návraty komety, při kterých dosáhne maximálně 14 mag
165P/LINEAR Jedná se o Kentaura vykazující sporadickou kometární aktivitu. Perihel je za drahou Jupitera a perioda 76,4 let nedává naději na jakékoliv vizuální sledování komety v budoucnu.
166P/NEAT Vzdálený kentaur s perihelem nad 8,5 AU a periodou přes 50 let, bez šance na vizuální pozorování.
167P/CINEOS Extrémně vzdálený kentaur s perihelem 11,8 AU od Slunce, bez šance na vizuální pozorování.
168P/Hergenrother Kometa se zajímavým vývojem dráhy, na konci 19. století měla perihel uvnitř zemské dráhy, těsný průlet u Jupiteru jej ale vzdálil na hodnoty okolo 1,8 AU. Od té doby se kometa opět vlivem gravitace Jupitera pomalu přibližuje blíže Slunci. V druhé polovině 21. století se perihel přiblíží na 1,25 AU. Nejedná se ale o žádné aktivní těleso. Pozorovací podmínky jsou mnohem horší než v 19. století, kdy nebyla pozorována ani při těsných průletech u Země. Při nejpříznivějších návratech může mít nejlépe 15 mag
169P/NEAT Zajímavá kometa s perihelem uvnitř zemské dráhy. Charakterem dráhy se podobá kometě Encke, kometární aktivitu projevuje jen v těsné blízkosti Slunce. Dráha je stabilní a může vzácně dosahovat jasnosti 11 mag.
170P/Christensen U této komety dochází k postupné redukci perihelové vzdálenosti z hodnot nad 5 AU až k aktuálním 3 AU. Přesto se ale nejedná o aktivní těleso a i při nejpříznivějších návratech pravděpodobně nepřesáhne 18 mag.
171P/Spahr Na konci minulého století došlo k redukci vzdálenosti v perihelu z 2,5 AU na 1,7 AU, což zvýšilo aktivitu komety a způsobilo její snadnější objevení. Bohužel ani to nestačí na její vizuální sledování, při nejpříznivějších návratech dosáhne maximálně 15 mag
172P/Yeung Nyní neaktivní kometa, u které dojde ke zvýšení vzdálenosti v perihelu, což sníží vyhlídky možného obnovení aktivity.
173P/Mueller Vzdálená kometa s perihelem přes 4 AU a bez výrazných změn v dráze. Její jasnost ani v příznivých návratech nepřekročí 16 mag.
174P/Echeclus = (60558)  Kentaur s oběžnou dobou 35 let a perihelem 5,8 AU od Slunce. V roce 2008, 7 let před průchodem perihelem tento asteroid vyvinul kometární aktivitu a dostal se až na hranici vizuálních pozorování. Podobná událost v blízkosti perihelu by mohla kometu eventuálně zjasnit až na 10 mag!
175P/Hergenrother Aktuální “blízkost” komety s perihelem pod 2 AU nebude mít dlouhého trvání, perihel se bude rušením Jupiteru postupně vzdalovat od Slunce a zdaleka nepřesáhne ani současných 18 mag při příznivých návratech.
176P/LINEAR Asteroid hlavního pásu s výskytem sporadické kometární aktivity.
177P/Barnard V tomto století nedojde k návratu této komety.
178P/Hug-Bell Kometa má poměrně stabilní dráhu, vzdálenost v přísluní jen mírně osciluje kolem 2 AU. Ani v nejpříznivějších návratech nebude kometa jasnější 16 mag.
179P/Jedicke Poměrně aktivní kometa s perihelem 4 AU od Slunce, který se v průběhu tohoto století ještě mírně vzdálí. I v nejlepších návratech dosáhne nejvýše 18 mag.
180P/NEAT Vzdálená kometa, jejích přísluní rezonuje ve vzdálenosti 2,5-2,8 AU. Stávající podmínky pozorování kdy kometa dosahuje maximálně 15 mag, se ještě zhorší.
181P/Shoemaker-Levy Kometa se zajímavým vývojem dráhy, přiblížení k Jupiteru na konci minulého století snížilo vzdálenost v perihelu z 2,7 AU k 1,1 AU. Při této hodnotě bude zůstávat i nadále, kometa ovšem není mnoho aktivní a tak je šance na vizuální pozorování jen při velice těsných průletech kolem Země. Například v roce 2044 by mohla dosáhnout 11 mag a být pozorovatelná vizuálně.
182P/LONEOS Pravděpodobně téměř vyhaslá kometa s minimem kometární aktivity na dráze s perihelem u Země. Dráha se mnoho nemění a kometa i přes řadu těsných průletů kolem Země nebyla v minulém století pozorována. Je velice nepravděpodobné, že by u ní byla možnost vizuálního sledování, jelikož nepřekročí jasnost 16 mag.
183P/Korlevic-Juric Jedná se o poměrně aktivní kometu, jejíž dráha je silně rušena Jupiterem. Perihel se ale nachází téměř 4 AU od Slunce a tak bývá kometa velice slabá, koncem století se její perihel přiblíží Slunci na 3,1 AU, ale i v nejpříznivějších návratech nebude jasnější 15 mag.
184P/Lovas Přísluní komety se pohybuje mezi 1,4-1,7 AU, momentálně se nachází na minimálních hodnotách, přesto není díky nízké aktivitě kometa příliš jasná. Při příznivějších návratech by mohla dosáhnout maximálně 16 mag.
185P/Petriew Dvojče komety 103P/Hartley. Obě komety se nacházejí na podobných drahách a často interagují s Jupiterem, jejich společný původ je ale vysoce nepravděpodobný. Kometa Petriew není příliš aktivní a jasnější je jen v maximální blízkosti u Slunce. Při příznivém návratu v roce 2039 by mohla dosáhnout jasnosti 9 mag! V druhé polovině tohoto století dojde k nárůstu vzdálenosti v přísluní a kometa se pravděpodobně stane nepozorovatelnou.
186P/Garradd Velice vzdálená kometa na téměř kruhové dráze více než 4 AU od Slunce, která je poměrně stabilní. Při jediném pozorovaném outburstu dosáhla kometa 15,5 mag což je pro ni zatím asi historický největší jasnost.
187P/LINEAR Vzdálená kometa na téměř kruhové dráze s přísluním 3,7 AU od Slunce. Při ojedinělém outburstu dosáhla 17,5 mag. Její dráha se bude postupně vzdalovat až k 4,5 AU, na konci století, takže její vizuální pozorování je vyloučeno.
188P/LINEAR-Mueller Kometa prošla těsně před svým objevením rapidní změnou dráhy, kdy klesla vzdálenost v přísluní z 3,9 na 2,5 AU. To způsobilo větší aktivitu a pozorovatelnost komety. Ta se bude nadále držet na stávající dráze. Kometa bude ale i v nejpříznivějších návratech jasná pouze 14 mag.
189P/NEAT Dráha komety osciluje v rozmezí 1,17 – 1,30 AU momentálně se drží na spodní hranici. Kometa se poměrně často přibližuje k Zemi. Asi nejpříznivější návrat této komety nás čeká v roce 2012, maximální jasnost komety bude ale jen okolo 15,5 mag.
190P/Mueller Perihel komety se pohybuje ve vzdálenosti 2,35 – 2,0 AU a momentálně se nachází poblíž minimální hodnoty. V nejpříznivějších návratech může dosáhnout nejvýše 16 mag.
191P/McNaught Kometa s perihelem za drahou Marsu. Dráha je poměrně stabilní s přísluním 2,1 AU od Slunce. Při nejpříznivějších návratech může dosáhnout nejvýše 14 mag.
192P/Shoemaker-Levy Kometa se stabilní drahou cca 1,5 AU od Slunce. Při příznivých návratech by mohla dosáhnout až 11 mag (rok 2089).
193P/LINEAR-NEAT Vzdálenost v perihelu se u této komety postupně snižovala z 2,6 až na současných 2,0 AU. V tomto století se ale začne kometa od Slunce opět postupně vzdalovat až na hodnoty okolo 2,8 AU. Současná pozorovatelnost komety, při které může dosáhnout až 15 mag je tedy přechodným jevem.
194P/LINEAR V roce 1998 došlo ke snížení perihelové vzdálenosti z 2 na 1,7 AU, hned poté byla kometa objevena. Na stávající dráze zůstane celé toto století, kdy dojde jen k mírnému vzdálení od Slunce, malá aktivita komety se ještě mírně zmenší a pravděpodobně dosáhne i v nejlepších návratech ani ne 16 mag.
195P/Hill Kometa se nachází na stabilní dráze se vzdáleností v přísluní okolo 4,4 AU. Při nejpříznivějších návratech dosáhne nejvýše 17 mag.
196P/Tichy Poslední kometa objevená z Čech. Vývoj její dráhy je zajímavý, ještě na konci 19. století se pohybovala po dráze s přísluním 4,4 AU od Slunce. Pak ale začala série přiblížení k Jupiteru, která postupně vzdálenost zredukovala až na 2,1 AU, kterou měla kometa i při objevení. V tomto století dojde k dalšímu přibližování komety ke Slunci. Vývoj jasnosti lze těžko předvídat, ale pravděpodobně i na konci století, kdy bude mít přísluní jen 1,85 AU od Slunce, nebude při příznivých návratech jasnější 16 mag.
197P/LINEAR Dráha této komety je poměrně stabilní, vzdálenost v přísluní jen mírně osciluje mezi 1,05 a 1,2 AU. Momentálně se nachází poblíž minima. I při velice příznivých návratech dosáhne kometa maximálně 15 mag.
198P/ODAS Kometa je pod značným vlivem Jupiteru, její dráha se mění poměrně dost chaoticky. Ještě začátkem minulého století měla perihel 3,7 AU od Slunce, dva průlety kolem Jupiteru ale dráhu komety změnily a přiblížili ji ke Slunci na 2 AU, na kterých zůstane až do poloviny tohoto století, kdy bude opět poslána do “vyhnanství” a nepřiblíží se Slunci blíže než 3,3 AU. I přes současnou minimální vzdálenost komety od Slunce nepřevýší její jas při příznivých návratech 17 mag.
199P/Shoemaker Tato kometa má relativně stabilní dráhu s velkou vzdáleností perihelu 3 AU. Jedná se ale o poměrně aktivní těleso, u kterého byl pozorován i menší outburst. Při příznivých návratech by mohla dosáhnout i 14 mag a mohla by příjemně překvapit nečekaným zvýšením aktivity.
200P/Larsen U této komety došlo na konci minulého století ke snížení vzdálenosti v perihelu z 4 na 3,3 AU. Na této hodnotě zůstane po celé toto století. Kometa se zapaluje jen blízko perihelu a v příznivých návratech může dosáhnout 16 mag.

Jak tedy dopadla první padesátka “nových” definitivně označených periodických komet? Většinou se skutečně jedná o téměř vyhaslé komety, nebo minikomety, jenž dlouhou dobu unikaly pozornosti, mezi první padesátkou je i několik kentaurů. Zajímavým příslušníkem tohoto “rodu” je Echeclus, 84 km velké jádro vzdálené komety, jenž projde přísluním až v roce 2015 a mohlo by dojít k silné aktivaci jádra podobně jako je tomu u periodické komety 29P/Schwassmann-Wachmann, poté by mohla být takto velice vzdálená kometa snadno vidět i malými přístroji.

Ojediněle bude asi možné vizuálně většími dalekohledy pozorovat komety 169P/NEAT, 160P/LINEAR, 181P/Shoemaker-Levy, 192P/Shoemaker-Levy, 199P/Shoemaker. Pravidelněji to bude u jasnějších 154P/Brewington, 185P/Petriew a 157P/Tritton, která občas prochází nečekaným zjasněním. Tyto komety mohou být i v dosahu menších dalekohledů. Nejjasnější by mohla být staronová 161P/Hartley-IRAS.

Co nás bude čekat mezi čísly 201-244 a dosud nečíslovanými kometami se dočtete v pokračování