Odhad vizuální jasnosti komety 103P/Hartley

Tento článek se bude věnovat problému odhadu celkové jasnosti komety 103P, která se při svém přiblížení ukazuje být velice obtížným problémem pro odhad jasnosti. Ač se jedná o aktuální problém, jistě se bude jeho řešení týkat také jiných komet v budoucnosti.

Kompletní návod k odhadu jasnosti komety naleznete na této adrese.

Malá vzdáenost komety od Země způsobuje, že průměr komy komety přesahuje 1°. Plošná jasnost komety je ale poměrně nízká. Mnoho pozorovatelů chybně odhaduje celkovou jasnost komety chybně pouze jako jasnost centrální oblasti.

Srovnání komety z návratu roku 1997, to byla dále od Země a její koma byla malá a lépe viditelná, stávající návrat vypadá kometa stejně, jen průměr komy přesahuje velikost 1°. Mnoho pozorovatelů ale odhaduje velikost komy na 10′ – 20′, ti z různých důvodů nevidí celou komu a neodhadují tedy skutečnou jasnost komety.

Problémy při odhadu této komety:

  • Okrajové části komy zanikají v jasu pozadí.
  • Pozorovatelé považují za okraj konec jasné vnitřní komy.
  • Mnoho dalekohledů neumožňuje dostatečný rozsah rozostření, pozorovatelé sice kometu vidí správně ale hvězdy málo rozostřují.

Jak tyto problmy vyřešit?

  1. Je potřeba použít co nejmenší zvětšení a průměr objektivu. Na škodu nejsou ani různá divadelní kukátka.
  2. Triedry obvykle umožňují rozostření hvězd max. na 30′, řešením může být vyrobení provizorního dalekohledu, umožňující použití menších okulárů a většího rozsahu.


  3. Příkladem může být tento dalekohled – objektiv z triedru 10×50, tuba od plakátů a část okulárového výtahu s 40 mm ohniskem v okuláru … výsledkem je zorné pole 12° a 4.5x zvětšení.

  4. Je potřeba pečlivosti, nesmířit se s jasně viditelnou částí komety ale hledat komu co nejdále do okolí. Využívat periferní vidění, kde je oko citlivější a je schopné lépe vnímat slabší části
  5. Za určitých okolností je pro zvýraznění komety možné použít speciální kometární filtr. Ten zkontrastní komu, ale pozor! Není možné s filtrem srovnávat s hvězdami, ty jsou totiž filtrem značně zeslabené!

Využitím těchto rad, by váš odhad měl být mnohem přesnější.