Jakou kometu uvidím svým dalekohledem?

Tento článek je určen pozorovatelům určit zda a kterou kometu jsou schopni vidět svým dalekohledem, případně jaký dalekohled si pořídit tak aby s ním mohli pozorovat komety.

Nejprve si rozdělíme komety dle vzhledu:

  • Komety kondenzované.
    Mají v komě jasnou, hvězdě podobnou zhuštěninu (kondenzaci), lze je snadné spatřit, pokud je jasnost kondenzace v dosahu dalekohledu. Kondenzaci lze snadno zaměřit a mlhavost objektu pozorovateli jasně napoví, že se nejedná o hvězdu, ale kometu.
  • Komety difůzní.
    Připomínají mlhavé disky s vyrovnanou plošnou jasností od centra k okraji. Pro jejich spatření je nutné používat malé zvětšení, periferní vidění a maximální kontrast proti pozadí.

Vzhled komety je pro její pozorování určující. Zatímco pro úplně kondenzované komety je výhodou vysoké rozlišení a zvětšení, pro úplně difůzní může být důvodem, proč kometu vůbec neuvidíte. Kondenzace se měří pomocí stupňů kondenzace, kdy 0 přísluší difůzní kometě a 9 naprosto kondenzované – hvězdě podobné. Toto číslo je dobré sledovat při hlášení pozorovatelů komet.

Nejdůležitějším parametrem dalekohledu, určující pozorovatelnost komety je ale shodný pro všechny typy a to je průměr objektivu, který určuje schopnost přístroje shromažďovat světlo. Jako první si ukážeme orientační tabulku dosahu průměrně kondenzované komety, dle velikosti objektivu. mějte ale na paměti, že další roli hrají zkušenost pozorovatele, schopnosti jeho oka, světelné znečištění a další faktory, které mohou způsobit rozdíl až 2 mag!

50mm …. 8 mag
100mm … 10 mag
200mm … 12 mag
350mm … 14 mag

Při pozorování komet věnujte velkou pozornost velikosti výstupní pupily! Oko adaptované na tmu je schopno využít maximálně 5-7mm výstupní pupilu, na přesvětlené obloze je výhodou pupila menší, i okolo 2-3 mm. Při pozorování komet si tedy zapamatujte vzorec, který je směrodatný pro výběr okuláru:

Výstupní pupila = Průměr objektivu / Zvětšení

Další pravidlo, které je potřeba dodržovat je velikost zorného pole, pravidlem je, že pro snadnější spatření komety by neměl průměr komety být větší než desetina průměru zorného pole. Je tedy dobré si zjistit velikost zorného pole a sledovat hlášení o pozorování komet, především velikosti komy.

Viditelné zorné pole = Zorné pole okuláru / Zvětšení

Pro úplnost vypočítáme zvětšení = ohnisková vzdálenost dalekohledu / ohnisková vzdálenost okuláru
Nyní již víme vše potřebné, abychom si řekli, jakou nejlepší kombinaci zvolit pro pozorování komet s jednotlivými druhy dalekohledů!

Následující přehled dalekohledů není snahou o klasifikací optických přístrojů, ale pohled na nejpopulárnější přístroje mezi amatéry a jejich využitelnost pro pozorování komet.

Refraktory:

Typické

Klasické refraktory jsou dobře použitelné pro pozorování komet, ale musíme si dát pozor na zvětšení! Mnoho refraktorů má nízkou světelnost, to znamená příliš dlouhé ohnisko vzhledem k průměru objektivu. Na takovýchto dalekohledech je potřeba používat co nejmenší zvětšení pokud se jedná o difůznější komety. Pro vysoce kondenzované komety je to ideální přístroj.

Výhodou refraktorů je nulové zastínění obrazu, na rozdíl od zrcadlových objetivů nestíní sekundární zrcátko. Další výhodou je větší rozlišovací schopnost.

Nevýhodou monokulárů je vysoká cena, do cca 10 cm to ještě jde, ale u větších průměrů roste cena exponenciálně. Kvalitní objektivy jsou také výrazně dražší, s takovým dalekohledem určitě nějakou kometu uvidíte, ale s většinou dostupných přístrojů se můžete rozloučit s většinou teleskopických komet o jasnosti 11 mag a méně!

Binokuláry

Jsou dvojice refraktorů s vysoce světelnými objektivy. Drtivá většina z nich neumožňuje výměnu okulárů a tak jsme vázáni výrobními parametry. Typově jsou binokuláry pro pozorování komet nejvíce doporučované. Mají velké zorné pole, malé zvětšení a tak dobrou schopnost zachytávat plošné objekty. Ještě v polovině minulého století se nejvíce komet objevovalo právě binokuláry.

Výhodou binokulárů je velké zorné pole pro pozorování silně difůzních komet s velkou komou. V tomto ohledu jsou proti ostatním dalekohledům bezkonkurenční. Silně kondenzované komety s malou komou ale lze obtížněji rozlišit od hvězd.

Nevýhodou binokulárů je jejich náchylnost k přesvětlené obloze. S ohledem na postupující světelné znečištění je vhodné volit spíše binokuláry s menší výstupní pupilou, při větší se na klasické české obloze ztrácí kometa na jasu pozadí! Pokud tedy chcete dalekohled na komety, volte raději 20×80, než 15×80, 10×50 je lepší než 7×50 a tak dále. Čím menší poměr mezi "pravým" a "levým" číslem zvolíte, tím universálnější binar na komety budete mít.

Reflektory:

Newtonův dalekohled

Je asi nejuniversálnějším typem dalekohledu. Levná a jednoduchá konstrukce umožňuje pořízení i větších objektivů za relativně dobrou cenu. Největším problémem optiky je koma na okrajích zorného pole, ta nás ale při pozorování komet nemusí příliš zajímat. Klasický newton na dobsonově konstrukci nám umožní pozorování drtivé většiny komet od kondenzovaných po difůzní, hlavně je potřeba mít 2 – 3 dobré okuláry!

Výhodou newtonů je dobrá světelnost, která dává se setovými okuláry vhodné zorné pole pro difůzní i kondenzované komety. Pořizovací náklady 20cm dobsonu jsou malé a umožní nám snadné pozorování i slabších komet. 2 vhodně zvolené kvalitní okuláry jsou pak zárukou výborného pohledu na širokou škálu komet až po ty nejslabší!

Nevýhodou je zastínění sekundárním zrcadlem, to je ale významné pouze při odhadech jasnosti, pro samotné pozorování to takový problém není.

Schmidt-Cassegrain, Maksutovy a další

Jsou třídou zrcadlových dalekohledů s korigovanými vadami a dlouhým ohniskem kombinovaných s nízkou světelností. Obecně je lze popsat jako dalekohledy s kvalitnějším obrazem než mají newtony, ale nižší světelností. To není problémem při použití vhodných okulárů.

Výhodou dalekohledů je právě lepší rozlišovací schopnost, při stejném průměru lze snadněji vyhledat slabší kondenzované komety, na komety difůzní je ale třeba volit co nejmenší zvětšení a výstupní pupilu alespoň 4 mm.

Nevýhodou těchto dalekohledů je mnohem vyšší cena za stejný dosah jako v případě newtonova dalekohledu a také nutnost pořízení vhodných okulárů s velice dlouhým ohniskem a širokým zorným polem, pro pozorování většiny komet. To se může opět silně prodražit. Dalekohled je tedy na komety použitelný stejně jako newton, jen nákladnější.