Bryndzové halušky (1974)

 Bryndzové halušky v kotlíku mám, 
 koho ja milujem, tomu ich dám, 
 [:teba ja môj Gustík veľmi milujem, 
 tebe tých halušiek z lásky darujem.:] 
  
 Daj že mi Vladimír barbiturát, 
 za to že ja nesmiem v noci zaspať, 
 [:len mnalú chvíľočku na svitaní, 
 Porubčan nariadil vartovaní.:]