Astronomická Expedice LEPEX@MAE 2016

Letošní LEtní Pozorovatelská EXPedice se bude konat ve spolupráci SMPH s
Petřínskou hvězdárnou v rámci expedice MAE (Mobilní astronomická
expedice) od 24.8. do 31.8.

Příspěvek na společné stravování 120 Kč / den

Spaní ve vlastním stanu / spacáku.

K dispozici budou dalekohledy petřínské hvězdárny + SMPH fotospeciál
sestava.

Místo: http://mapy.cz/s/4G7M

V rámci expedice bude probíhat:

1) Noční pozorování je vždy ve skupinách za dohledu zkušených
pozorovatelů zaměřené na:

– Vizuální pozorování meteorů
– Pozorování meteorů pomocí kamer
– Vizuální pozorování komet
– CCD/DSLR pozorování komet

2) Denní zpracování dat a teoretická příprava na noční pozorování.
– Vyhodnocení snímků pomocí software GAIA / Astrometrica
– Zápis pozorování meteorů do formátu dat IMO
– Zápis pozorování komet do formátu ICQ

3) Odborné přednášky.
– Jakub Černý / Komety, co z dat
– Jakub Koukal / Videometeory ???
– Martin Mašek / Astrometrie ???
– Pavol Habuda / Meteorické roje ???

4) Speciální program

Účastníkům nabízíme možnost přihlásit se do speciálního programu v rámci
kterého si budou moci zkusit pozorování od teorie přes získávání dat,
jejich zpracování a interpretace.

Účastník programu si musí vybrat jeden okruh v rámci kterého se zůčastní:
1. Přípravy na pozorování
2. Získání dat – noční pozorování
3. Zpracování pozorování
4. Vyhodnocení pozorování, získání závěrů
5. Prezentace výsledků (10-15 minut) na konci akce

Účastník programu který dokončí celý cyklus bude odměněn honorářem 500,- Kč

Registrace na email kaos@kommet.cz

Comments are closed.