28. ročník Expedice Perzeidy + LEPEX 2014 – Vrchteplá

Program:

Pozorování meteorů bude hlavní náplní letošní expedice, a to každou jasnou noc, především první víkend. Vedení pozorovatelů budou zajišťovat zkušení lektoři, každá skupina pojme až 5 lidí včetně zapisovatele. Teoretická náplň zahrnuje frekvence rojů, zákresy, analýzu chyb pozorování a zákresú. Připravit se můžeme také na seznámení s pozorováním meteorů videotechnikou. Pozorování budou odeslána do oficiální databáze IMO. Fungovat tu bude také zácviková skupina zaměřená především na začátečníky se slabou znalostí oblohy. Naučíme se orientovat na obloze, poznávat souhvězdí, radianty a posuny radiantů. Zjistíme, co jsou IMO trojúhelníky a MHV.

Součástí bude i Praktikum pozorovatelů komet. Základem bude vysvětlit novým pozorovatelům metodu vizuálního odhadu jasnosti komety. Protože na obloze bude poměrně jasná kometa C/2014 E2 (Jackques), budeme na ní testovat svoje dovednosti.

Odborný program zahrnuje přednášky, pozorování dalekohledy, fotografování a přednášky z vybraných témat týkajících se astronomie a přírodních věd.

Organizační informace:
Pozvánka a návratka
Harmonogram přednášek