153P/Ikeya-Zhang – Jasná kometa viditelná pouhým okem


Tuto kometu objevili 2 amatérští astronomové, dne 1. Února 2002. Prvním je známý lovec komet Kaoru Ikeya z Japonska, který objevil již 5 komet z čehož byly 4 viditelné pouhým okem! Druhým byl Daqin Zhang z Číny. Již po několika týdnech od objevu bylo jasné, že kometa je periodická. Dokonce se našly 2 možná totožné objekty pozorované již před několika staletími: C/1532 R2 a C/1661 C1 (Hevelius). Totožnost s první kometou byla poměrně brzy vyloučena, s druhou potvrzena. Kometa byla také ztotožněna s dalšími dvěma kometami, jenž byly pozorovány v letech 1273 a 877. Tato kometa tedy měla 4 příznivé návraty za sebou!

Tento návrat komety byl pro seveřany, po dlouhé dekádě jižních komet, konečně velice příznivý. Kometa byla z naší polokoule vidět až do listopadu nepřetržitě. Při objevu začátkem února měla jasnost okolo 8.5 mag a na snímcích byl zachycen i krátký velice úzký iontový ohon. Já jsem ji poprvé pozoroval večer 3. Února (jen dva dny po objevu, hlavně díky Gleebtooovi, který mi na druhém konci Prahy vytiskl mapku) z paloučku u Senohrab. V dalekohledu nešla přehlédnout i přes to že byla poměrně nízko nad obzorem, měla komu o průměru 4′ a byla dost difúzní.

Kometa celý únor rychle zjasňovala s 5. mocninou, což je pro periodické komety celkem normální. Já jsem si na ní udělal čas až 14. Února, byl jsem vybaven jen binokulárem 10×50 a tak jsem možná trochu riskoval, ale nezklamala, po chvilce hledání jsem jí nalezl a poté už neztratil. Pozoroval jsem jí i v následujících dvou dnech, byl u ní sotva patrný ohon o délce 0,5 stupně (poměrně dost na kometu této jasnosti). Oproti prvnímu pozorování dost zkondenzovala, bylo vidět, že u ní dost vzrůstala aktivita.

Následující série horšího počasí a dorůstajícího měsíce mne donutila nechat “nádobíčko” doma. Vyrazil jsem za ní až poslední den v Únoru. Vzhledem k tomu že jsem zhruba očekával kde bude, jsem ani nehledal v mapce a jen tak jsem prohlédl hvězdné pole. To co jsem viděl mi vyrazilo dech, kometa od posledního pozorování do binokuláru zcela vypalovala. Napadlo mne, že by možná mohla být už vidět pouhým okem. Po chvilce zaostřování jsem jí opravdu spatřil, byla velice kondenzovaná, téměř bodová. Byla to moje první kometa viditelná pouhým okem po Hale-Bopp, C/2001 A2 jsem v jejím největším jasu minul, a C/2000 WM1 se mi okem spatřit nepovedlo .Ohon v binokuláru od minula také mírně narostl, ale hlavně už byl mnohem lépe viditelný. Další pozorování jsem provedl 1. a 3. Března, ale pozorovací podmínky byly horší a tak sem u ní jednak neviděl ani ohon a ani se mi ji nepovedl spatřit pouhým okem. Ovšem o den později se už atmosféra udobřila a já ji opět spatřil okem, tentokrát bez problémů, podmínky byly vynikající. V binokuláru byl viditelný rekordní nárůst ohonu, délku jsem změřil na 2,8 stupně!. Podobně jsem ji viděl i 5., 6. a 8. Března, kdy ohon sahal v 10×50 skoro přes celé zorné pole (4.2 stupně). 10. Března jsem ji pozoroval s Martinem Nedvědem, když jsme vyrazili jeho autem za Velké Popovice. Byla krásně viditelná pouhým okem a ač jsme si to tehdy nepřipouštěli (netušili) tak jsme už pouhým okem viděli alespoň 1 stupeň dlouhou část ohonu, to my došlo až druhý den a potvrdil jsem si to o den později. Tehdy ohon za vynikajících podmínek už vyplňoval celé zorné pole 10×50 (5.5 stupně). Série špatného počasí způsobila, že další pozorování jsem provedl až 18. Března. Byl jsem nemocný, avšak i přes horečku a silnou rýmu jsem se rozhodl na kometu vyrazit alespoň k blízkým Světicím. Dojel jsem vlakem na stanici a začal jsem hledat místo s dobrým výhledem na obzor, usídlil jsem se o 500 metrů dále na okraji pole. Na obloze byly roztrhané mraky a srpek měsíce, po asi pěti minutách zpytování svědomí – co jsem to provedl, nic neuvidím a ještě tu umřu, se nade mnou příroda slitovala a v okolí komety se nasunula velká díra v mracích. Kromě nich pozorování nic nebránilo a vzduch byl navíc krásně vyčištěný nedávnými dešti. Můj binokulár doslova nestačil na ohon (určení délky bylo trochu problematické), dlouhý 6.5 stupně!

Následoval další úplněk a mě nezbývalo než čekat (alespoň jsem se pořádně vyležel z nemoci, mírně prodloužené mým minulým výletem). To jsem nevydržel a už 27. Března jsem na kometu opět vyrazil, napříč Měsíci okolo úplňku. Kometa procházela maximem jasnosti (okolo 2.9 mag) a jen díky tomu (a její vysoké kondenzovanosti) byla sotva na přezářené obloze vidět okem. V binokuláru byl její ohon také značně zdegradovaný, na polovinu jeho minulé délky. Měsíc se naštěstí vytratil, kometa však bohužel vstoupila do jediné části Senohrabské oblohy kde je světelné znečištění z blízkých Hrusic (pomník Josefa Lady). Průměrné podmínky daly délku ohonu jen okolo 5 stupňů. 3. Dubna, den před velkým přiblížením komety k M31 jsem vyrazil na pozorování opět s Martinem Nedvědem a Pavlem Habudou, tentokrát rušilo světlo z dálničního billboardu. Jako jedinému se mi povedlo jí vidět pouhým okem, zbytek výpravy moc nenadchla a tak blouznili o C/2002 Q4 (NEAT) :-). O den později, opět ze Senohrab, tentokrát při výjimečných podmínkách (MHV v zenitu 7.2 mag!) byla atmosféra tak vyčištěná, že se světlo z Hrusic ani moc v atmosféře nerozptylovalo a navíc “paprsky” míjely kometu. Měl jsem tak parádní podmínky na její sledování při průletu okolo M31. Kometa měla opět velice dlouhý ohon (6.5 stupně) a pouhým okem vypalovala na vyčištěné obloze. Jen pro zajímavost, pouhým okem bylo možné pozorovat 4 stupně dlouhý ohon. Rozhodl jsem se zůstat přes noc a zkusit se ještě na kometu podívat ráno. Udělal jsem dobře, MHV vzrostlo ještě o jednu desetinku a kometa se nacházela nad neuvěřitelně černém obzoru. Pohled který se mi naskytl byl opravdu úchvatný, délka ohonu pouhým okem dosahovala okolo 5 stupňů, ovšem to hlavní, ohon doslova vypaloval. Bez problémů byl rozlišitelný široký a krátký prachový a dlouhý úzký iontový ohon, taková mini-Hale-Bopp. Kometa visela jak hrozivý meč nad ztemnělým lesem až mi z toho nabíhala husí kůže. Na pomoc jsem si přinesl také dalekohled, ve kterém jsem ji pozoroval v zorném poli s M31. Ta si s ní vůbec nezadala, jasnost komety v dalekohledu vypadala neuvěřitelně, možná i pro to, že měla poměrně kompaktní a malou výrazně kondenzovanou komu. Bohužel jsem se kometou kochal tak dlouho, že když jsem se jí rozhodl vyfotit už se hnaly mraky (ty díky nulovému přesvětlení nebyly vůbec vidět, všiml jsem si jich až ve chvíli když začala mizet hlava komety). Kometu jsem sledoval ještě další tři dny, krásně stoupala ráno na obloze s ohonem 8.5 stupně dlouhým (7 stupňů pro pouhé oko) a na tmavé obloze opravdu dávala dojem “velké komety”, takový dojem udělala dokonce i na mého otce (úplného laika).

S postupem času se kometa ještě přibližovala Zemi a mírnější sluneční vítr jí dovolil rozsáhlejší komu (22′, tedy skoro tolik kolik má měsíc v úplňku). Kometa se stala velice difúzní a její ohony se velice zkrátily. Viděl jsem jí opět po dalším úplňku 30. Března. Byla stále vidět pouhým okem. To se mi naposledy s velkými obtížemi povedlo 17. Května, od prvního do posledního dne kdy jsem ji viděl pouhým okem tedy uteklo neuvěřitelných 79 dní (dva a půl měsíce je pro kometu takových parametrů opravdu dobrý nadprůměr). jasnost jsem odhadl na 5.5 mag. Poté jsem jí ještě dvakrát pozoroval dalekohledem, stále obrovský průměr komy a téměř žádná centrální kondenzace však nebylo moc k pokoukání, pár mých přátel kteří jí zkoušeli pozorovat jí ani v dalekohledu při 7 mag vůbec nenalezlo. Naposledy jsem jí pozoroval 8. Července jako objekt 9.8 mag, téměř na mezi viditelnosti.

  2002C1 2002 02 03.75 B 8.7 TI 7.6L 9 35  4  4      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 02 14.74 B 7.2 TI 5 B  10  6  6  0.50 80 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 02 15.74 B 7.1 TI 7.6L 9 18  5  7  0.40 85 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 02 16.74 B 6.8 TI 5 B  10  5  7      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 02 28.75 B 5.1 TI 5 B  10  6  7  0.70 85 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 02 28.75 B 4.9 TI 0.8E   1  5  7      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 01.76 B 5.0 TI 5 B  10  5  8      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 03.76 B 4.6 TI 5 B  10  6  8      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 04.76 M 4.6 TI 5 B  10  7  8  2.80 83 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 04.76 B 4.5 TI 0.8E   1  5  8      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 05.76 M 4.4 TI 5 B  10  7  8  3.25 82 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 05.76 B 4.4 TI 0.8E   1  5  8      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 06.76 M 4.2 TI 5 B  10  6  8      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 06.76 B 4.2 TI 0.8E   1    9      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 08.76 M 4.2 TI 5 B  10  7  8  4.20 80 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 08.76 B 4.2 TI 0.8E   1  5  8      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 10.80 M 4.1 TI 5 B  10  8  8  3.00 79 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 10.80 B 4.0 TI 0.8E   1  5  8      ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 11.76 M 4.0 TI 5 B  10  9  8  5.50 70 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 11.76 B 3.8 TI 0.8E   1 10  8  1.00 70 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 13.78 M 3.7 TI 5 B  10  9  8  2.00 65 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 13.78 B 3.7 TI 0.8E   1 10  8  1.00 65 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 18.78 M 3.3 TI 5 B  10  8  8  6.50 61 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 18.78 B 3.2 TI 0.8E   1 10  8  1.50 61 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 27.79 M 2.7 TI 5 B  10 10  8  3.50 22 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 27.79 B 2.6 TI 0.8E   1 10  8  1.00 22 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 28.79 M 2.7 TI 5 B  10  7  8  2.50 20 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 28.79 B 2.7 TI 0.8E   1 10  8  1.00 20 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 30.79 M 2.9 TI 5 B  10 12  7  5.50 25 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 03 30.79 B 2.8 TI 0.8E   1 10  7  3.00 25 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 01.79 M 2.9 TI 5 B  10 10  7  3.30 23 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 01.79 B 3.0 TI 0.8E   1 10  7  2.00 23 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 03.82 M 3.0 TI 5 B  10 12  7  5.00 18 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 03.82 B 2.9 TI 0.8E   1 10  7  1.00 18 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 04.80 M 3.0 TI 5 B  10 12    6.50 14 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 04.80 B 2.9 TI 0.8E   1 15    4.00 14 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 05.09 B 2.9 TI 0.8E   1 15    5.00 14 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 07.81 M 3.2 TI 5 B  10 10    5.50  2 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 07.81 B 3.0 TI 0.8E   1 15    2.00  2 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 08.10 B 2.8 TI 0.8E   1 15    7.50  1 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 09.08 M 3.2 TI 5 B  10 10    8.50 356 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 09.08 B 3.1 TI 0.8E   1 15    7.00 356 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 30.90 M 4.5 TI 5 B  10 21    4.00 245 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 04 30.90 B 4.7 TI 0.8E   1 20         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 01.99 M 4.7 TI 5 B  10 22         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 01.99 B 4.6 TI 0.8E   1 20         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 03.00 M 5.0 TI 5 B  10 18    3.00 250 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 03.00 B 4.6 TI 0.8E   1 20         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 07.98 M 5.2 TI 5 B  10 20    3.00 225 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 07.98 B 4.9 TI 0.8E   1 20         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 10.03 M 5.2 TI 5 B  10 18    2.50 220 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 10.03 B 5.0 TI 0.8E   1 20         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 13.00 M 5.3 TI 5 B  10 21    1.50 220 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 13.00 B 5.1 TI 0.8E   1 20         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 13.90 M 5.3 TI 5 B  10 18    2.50 215 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 13.90 B 5.1 TI 0.8E   1 20         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 14.97 M 5.4 TI 5 B  10 16    2.00 215 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 14.94 B 5.0 TI 0.8E   1 20         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 17.01 M 5.9 TI 5 B  10 16    2.00 220 ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 17.01 B 5.5 TI 0.8E   1 15         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 05 22.02 M 6.1 TI 5 B  10 15         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 06 09.91 M 7.0 TI 5 B  10 15         ICQ XX CER01
  2002C1 2002 07 08.90 M 9.8 TI 11.4L 8 36  8         ICQ XX CER01